8. Høring vedrørende opstilling af en skulptur af Olsenbanden på Valby Tingsted (2019-0084894)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvar vedrørende opstilling af en skulptur af Olsenbanden på Valby Tingsted

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået vedhæftede forslag til opstilling af en skulptur af Olsenbanden på Valby Tingsted.

Forslaget kommer fra en gruppe ildsjæle, der tidligere med succes har kørt et projekt for at få opstillet en statue af Dirch Passer på Frederiksberg. Tovholder for projektet er Henrik Hansen.

Gruppen mener, at det er nærliggende at lade Olsen-banden blive den næste i rækken efter Dirch Passer fordi:

  • Det i 2018 var 50 år siden, at publikum for første gang kunne stifte bekendtskab med Danmarks mest folkekære forbryderbande
  • Fordi der med Morten Grundwalds bortgang i 2018 nu ikke er flere nulevende medlemmer tilbage af banden.

Gruppen forventer at finansiere projektet med midler fra en lille håndfuld fonde samt midler rejst gennem frivillige initiativer, lokale sponsorater, mindre donationer fra skuespillere m.fl.

Forslaget har også været i høring i Københavns Kommunes råd for Visuel Kunst, se vedhæftede høringssvar.

Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet høringen på deres møde den 19. marts, og skrevet vedhæftede udkast til høringssvar.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret

Videre proces

Høringssvaret indsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med redaktionelle ændringer.