6. Høring: handlingsplan for vejstøj (2019-0095677)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har udsendt revision af handlingsplan for vejstøj 2018-2023 i høring.

Handlingsplanen danner grundlaget for Københavns Kommunes arbejde med at mindske generne vejstøj.

By&Trafik behandlede høringen på møde d. 2. april og udarbejdede vedlagte udkast til høringssvar.

Se høringsmaterialet på Bliv Hørt

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

 

Beslutning

Høringssvaret blev vedtaget med redaktionelle ændringer