12. Lokalpuljen (2019-0092484)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 15 ansøgninger. Ansøgningerne er:

 1. Octan 95 - Elias Munck

 2. Kunst på Tingstedet - Valby Kunstforening & Valby Kunsthåndværkere

 3. Kultur på tværs kulturstival for Børn og Unge - Klubberne i Valby

 4. Street Power – motorik og styrketræning for udsatte unge - Hafnia-Hallen & Street Society

 5. Løb Mellem Husene og Fællesskabsfest - SURF Valby og Fællesskaberne

 6. KOLLEKTIVT MURMALERI - vi maler stort i fællesskab - Lykkebo Skole

 7. Naboskabsdag 2019 - SURF Valby & frivillige i Valbyejendommene

 8. Afslutningsfest for Valbyborgere - Iftin Forening

 9. Juridisk litteratur + Arrangementsforplejning - BorgerRetshjælpen

 10. Madklubben - Børns Vilkår

 11. Copenhagen street festival - Street Copenhagen

 12. Erindringssaloner - Erindringfabrikken på vegne af plejehjem i Valby

 13. World Scene *Kulturdagepuljen* - Mette Svane

 14. VM i foredrag – Valbymesterskaberne - KulturV & Timotheus Kirken

 15. Kulturdage udi Sang/musik & foredrag - Kulturcafe’en Vigerslev

Kort præsentation af ansøgningerne:

1. Octan 95 - Elias Munck
Se vedhæftet projekt beskrivelse. 

Budget: 22.000 
Ansøgt: 15.000 
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen afvises da projektet er ikke bydelsrelevant og ansøgningen falder ikke ind under retningslinjerne for lokalpuljen.

2. Kunst på Tingstedet - Valby Kunstforening & Valby Kunsthåndværkere
Hvert år på Grundlovsdag og for 19. gang arrangerer Valby Kunstforening i samarbejde med Valby Kunsthåndværkere en kunstdag med Montmartre stemning i Valby. 
Der forventes mere end 25 stande med de mange kunstnere – kendte og ukendte – som er ivrige efter at deltage i en #Parisisk stemning# med kunst, øl/vin/vand og god musik. 
Der vil blive holdt grundlovstale af en lokal politiker, og Valby Kunstforening vil udpege en vinder af foreningens konkurrence som årets kunstner. 
Vi møder ca. kl 9,30, hvor deltagerne/udstillerne installerer sig. 
Den officielle åbningstid er kl. 11,00 til 16,00 
Vi rydder derefter op og efterlader Tingstedet i samme stand, som vi fandt det om morgenen. 

Budget: 11.600 (11.473 kr. jf. regnskabet fra 2018) 
Ansøgt: 10.000
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes, men under forudsætning af, at 'Diverse'-posten i udgiftsoversigten bliver udspecificeret. Puljemidlerne må ikke anvendes med henblik på videresalg eller forplejning.

3. Kultur på tværs kulturstival for Børn og Unge - Klubberne i Valby
Fritidscenteret Ydre Valby arbejder på at afholde arrangementet kultur på tværs for Børn og Unge for 16. gang.  
Midtpunktet for festivalen er en festivalscene, hvor børnene og de unge kan optræde med alt fra dans, sang, musik over teater, stand-up og gøgl. Børnenes og de unges bidrag er det vigtigste og sidste år fyldte det hele sceneprogrammet og der var en del livemusik med et højt niveau. 
Vi ønsker at tage børnenes bidrag og deres kunstneriske ambitioner alvorligt. Derfor er det vigtigt for os, at der er en ordentlig scene, en god lydmand og et godt lydanlæg. Det kunstneriske niveau på scenen har de sidste år været meget højt og børnene har vist stor glæde og entusiasme ved at blive taget alvorligt.  
Rundt om scenen er der boder og aktiviteter, hvor børnene og de unge kan prøve kræfter med og opleve forskellige kulturtilbud, der er aktuelle lige nu. Her har børnene og de unge mulighed for at møde engagerede udøvere af forskellige kulturtilbud, der kan inspirere dem. 
Der er intet konkurrenceelement i festivalen. Det er børnenes og de unges kulturelle udtryk, der er i fokus. 

Budget: 114.750 kr.  
Ansøgt: 60.000 kr.
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes med 40.000 kr. Det begrænsede støttebeløb skal ses som en prioritering ud fra det økonomiske råderum.

 
4. Street Power – motorik og styrketræning for udsatte unge - Hafnia-Hallen & Street Society
Street Society og Hafnia-Hallen laver et nyt styrketrænings- og ambassadørprojekt, der dels skal øge lokale unges tilknytningsforhold til Hafnia-Hallen i en positive retning og samtidig styrke de unge deltageres fysiske tilstand og generelle sundhed. Projektet bliver gennemført af en fysisk træner, der er freelance-ansat i Hafnia-Hallen og med (egenbetalt) støtte fra Hafnia-Hallens sytrketræningscenter. 
Projektets formål er dels at styrke Street Societys i forvejen fine tilbud til ikke-foreningsaktive drenge fra lokalområdet. Og samtidig styrke gruppens tilhørsforhold til Hafnia-Hallen igennem et meningsfuld ekstra fritidstilbud om styrketræning.  
Igennem ugentlig kontinuerlig træning får deltagerne et fagligt indblik i styrketræning og kommer til at indgå i et nyt og meningsfyldt træningstilbud.  
Målgruppen for projektet er de ca. 30 tilmeldte drenge i alderen 13-17 år, som i forvejen kommer til Street Society’s hold i Folehaven/Ydre Valby. 
Projektet skal ses som et pilotprojekt, som vil blive forsøgt forankret i Københavns Ungdomsskoles tilbud efter projektets afslutning. 
Budget: 32.000 kr. + medarbejdertimer 
Ansøgt: 25.000 kr.
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes, men bemærker, at det ikke skal være et lukket arrangement, så hvis der kommer nogle flere unge fra målgruppen, som gerne vil være med, skal de have lov. 
 
5. Løb Mellem Husene og Fællesskabsfest - SURF Valby og Fællesskaberne
Helhedsplanerne SURF Valby og Fællesskaberne Sjælør-Sydhavnen vil arrangere et løb og tilhørende løbetræning, samt i samarbejde med Cafe og genbrug etablere en fællesskabsfest, der kan samle både beboere, frivillige og løbere omkring Folehaven.  
Igennem arrangementerne håber vi at skabe en positiv fællesfortælling om bydelen og skabe en positiv motionsdagsorden og en styrkelse af områdets sociale engagement. 
Løbet og Fællesskabsfesten henvender sig især til de unge, men vil omfavne beboerne i hele bydelen. Vi regner med 400 deltagere i løbet, og endnu flere i den efterfølgende fællesskabsfest.
Samarbejdet bag løbet og festen spænder bredt; almene boligselskaber, SSP, DGI, Idrætsprojektet, Hafnia Hallen. Igennem disse mange forskellige parter vil der blive delt flyers ud, skrevet opslag ved sociale, digitale, og klassiske medier, for at gøre arrangementet kendt i lokalområdet og endnu bredere. 

Budget: 586.000 kr. 
Ansøgt: 50.000 kr.
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes. 

6. KOLLEKTIVT MURMALERI - vi maler stort i fællesskab - Lykkebo Skole
Lykkebo Skole søger om støtte til fernisering, maling og kunstnerhonorar i forbindelse med et længere undervisningsforløb med billedkunstnerne Sara Trier og Ada Ortega Camara for hele 5. årgang. Forløbet vil munde ud i et kollektivt murmaleri i skolegården på 12x2 m, udviklet og malet af 5. årgang. Udsmykningen vil fungere som afskærmning i skolens ombygningsperiode, samt permanent være til glæde for skolens mange børn og voksne. 

Budget: 42.875 kr.
Ansøgt: 17.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes på betingelse af at ansøger lader Valby Lokaludvalgs logo indgå i maleriet. 

 

7. Naboskabsdag 2019 - SURF Valby & frivillige i Valbyejendommene
Naboskabsdagen er en offentligt tilgængelig festdag, hvor frivillige Valby-borgere i samarbejde med SURF Valby fejrer fællesskab på tværs i området. Områdets beboere bidrager med både deres tid og deres talenter til festen – de organiserer blandt andet loppemarked, banko, dans og bålpandekager. Der vil være mulighed for at beboerne kan møde vores lokalbetjente, og børnene kan prøve at sidde i en politibil. Derudover får vi måske brandvæsenet ud på besøg. Red Barnet Ungdoms drenge- og pigeklubber byder på aktiviteter for børn så som æggeløb og dåsekast. Klubben på August Wimmersvej viser kaniner frem. Dagen slutter af med stor fællesspisning og banko for alle.
Vi ønsker at forankre ejerskab for udviklingen af bydelen hos frivillige Valby- 
borgere samt at inspirere til yderligere frivilligt engagement og sammenhold blandt områdets beboere.
Vi stiler mod at få omtale i Valby Bladet såvel som online på diverse hjemmesider og sociale medier. 
Budget 50.000 kr.  
Ansøgt 10.000 kr.
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

8. Afslutningsfest for Valbyborgere - Iftin Forening
En af de faste aktiviteter som foreningen IFTIN udfører er ugentlig lektiecafe hver weekend, hvor børn og unge bliver undervist af somaliske ressourcepersoner i Matematik, somalisk modersmål, Engelsk. Der er ca. 70 børn & unge i alle aldre, samt deres forældre tilknyttet lektiecafeen. Samt madlavning og pigeaften. Forældrene / kvinderne holder ofte arrangement for de voksne mens børnene er til lektiehjælp, det kan være oplæg med pædagogik eller sundhedsmæssigt indhold. 
Vi støtter desuden op om fodboldtræning hver onsdag i samarbejde med Bo-vita.
Vi vil gerne give børn og unge fra udsatte boligområder en god uforglemmelig forståelse af lektiehjælp/ uddannelse og sport. 
Derudover ønsker vi at skabe positive fællesskaber blandt børn & unge og familier i boligområderne Akacieparken/Lukretiavej. 
 Vi ønsker også at guide børn og familier til lektiehjælp igennem det tætte samarbejde med de bo- vita. 
Derfor søges der støtte til gennemførelse af nogle kulturelle aktiviteter og ture. 
Vi håber, Valby Lokaludvalg vil støtte dette arrangement, og vi glæder os til at fortælle mere om vores succes med kulturelle aktiviteter til Valby kulturdage. 

Budget: 10.800 kr.
Ansøgt: 9.300 kr.
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

9. Juridisk litteratur + Arrangementsforplejning - BorgerRetshjælpen
Projektet har til formål at bidrage til integrationen ved at inkludere kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i samfundet i samarbejde med andre NGOer og foreninger. Midlet til at nå dette formål sker ved en frivillig integrationsindsats i blandt andet udsatte boligområder og i samarbejde med lokale kvindeforeninger (IFTIN m.fl.) og boligselskaber (BOVITA) i København og omegne. Målet nås ved at tilbyde gratis rettighedsoplysende aktiviteter i form af workshops, og oplæg samt arrangementer og 1:1 rådgivning. Emnerne kan variere efter de enkelte områders behov, og vi har således afholdt oplæg om familiesammenførte ægtefællers rettigheder ifm skilsmisse, opholdstilladelse, dansk historie og samfundsforhold, Grundlovens frihedsrettigheder og lokaldemokrati. 

Budget: 12.340 kr.
Ansøgt:12.340 kr.
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

10. Madklubben - Børns Vilkår
-Madklubben er et folkekøkken, der samler lokale børnefamilier til regelmæssige madoplevelser i fællesskabets-, maddannelsens- og bæredygtighedens tegn.  
-Månedlige madklubber, hvor op til 120 deltagere mødes om det gode og givende måltid.  
-Bag Madklubben står Børns Vilkår, som i samarbejde med Rub & Stub lancerer dette nye indslag på Valbys madscene. Rub & Stub er en socialøkonomisk virksomhed, som arbejder for en mere bæredygtig madkultur med særligt fokus på madspildsreduktion og madfællesskaber.  
-Madklubben er primært rettet mod Børnefamilier i Valby, men alle som ønsker at indgå i madfælles-skabet er velkomne.  
-Madklubben vil blive bredt annonceret via både sociale og lokale medier samt via flyers og plakater i nærområdet. Der oprettes ligeledes en hjemmeside. 

Budget:  168.345 kr.
Ansøgt: 109.309 kr.
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes med 26.940 kr. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af det økonomiske råderum, samt at LU ikke ønsker at give midler til aflønning og ej heller til betaling for egne lokaler. Men LU vil gerne støtte en opstart af projektet, og således til selve måltidet. 

 

11. Copenhagen street festival - Street Copenhagen
Projektet går ud på at samle så mange relevante lokale aktører/foreninger fra København og især nærområdet til denne gratis Street Festival dag. 
Da Game ligger i Kgs.Enghave, men lige op ad Vesterbro og Valby, ser vi det som en oplagt mulighed for gode initiativer og aktiviteter i Valby, at deltage på denne dag. Vi vil alligevel formidle dagen ud til netværk der arbejder med børn og unge i Valby, f.eks. fællesskabene på Sjælør, Surf Valby i Folehaven og områdefornyelsen i Kulbanekvarteret. Derfor har vi kontaktet Mia fra Valby kulturhus og snakket med Rasmus fra Copenhagen FabLAB/Materiale Centralen og Repair Café. 
De har en fed workshop ide , de meget gerne vil deltage med, som bl.a. består af at bygge en guitar, med dit gamle skateboard. Vi vil ca. være 100 frivillige på dagen, som varer fra kl 10-21. 
Meyers madhus vil stå for mad til gæster og frivillige og de har bl.a. lavet et projekt med unge (fra idrætsprojektet) op til dette arrangement, der så vil sælge og lave maden. 

Budget: 250.000 kr.
Ansøgt: 20.000 kr.
Udvalget indstiller at ansøger får afslag, da projektet ikke ligger i Valby. Udvalget  indstiller, at ansøger søger Kgs. Enghave lokalpulje i stedet for Valby. 

 

12. Erindringssaloner - Erindringfabrikken på vegne af plejehjem i Valby
Igennem fortælling, sang, musik, gamle genstande og legendariske lydklip tegner vi et billede af krigs- og efterkrigstidens Danmark, hvor deltagernes erindringer inddrages som levende historiebilleder. Vi mindes rationeringsmærker, mørklægning og udgangsforbud, hvad skete der i os og omkring os ved befrielsen, samt i tiden derefter, hvor nye fænomener som jitterbug, tyggegummi, ”nyloner” og friske appelsiner så dagens lys. Erindringssalonen varer i alt to timer med følgende program:  
Krigstid: Sang, musik og lydklip bindes sammen af fortællinger fra dengang, hvor Danmark var besat. ”Man binder og på mund og hånd” høres fra en gammel pladespiller, og vi mindes rationering, varemangel og erstatningsprodukter. Måske kan deltagerne berette om opfindsomme sparretricks og fornuftige husmoderråd? Vi afslutter første del med det uforglemmelige lydklip fra d. 4. maj 1945, hvor Danmark blev befriet. 
Pause: Der serveres kiksekage og bydes på Richs kaffeerstatning 
Efterkrigstid: Vi lytter til efterkrigstidens toner og synger sange akkompagneret af klaver fra slut 40´erne og 50´ernes Danmark. Vi hører om nye strømninger fra USA i musikken, moden og ungdomskulturen. Der læses højt fra efterkrigstidens bestseller ”Teenage” med alt fra skønhedstips, hygiejneråd og korrekt opførsel i forhold til det modsatte køn. Hvordan danser man jitterbug? Hvilket tøj havde man på? Vi tager deltagerne med på en tur ned ad mindernes allé og mon ikke, vi også får os en svingom?! 

Budget: 53.800 kr.
Ansøgt: 35.000 kr.
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes med 35.000 kr. på betingelse af, at aftaler med de i ansøgningen syv oplistede plejehjem indgås. Såfremt ikke alle plejehjem vil være med, nedsættes støtten med en syvendedel for hvert plejehjem som ikke vil være med. 

 

13. World Scene *Kulturdagepuljen* - Mette Svane
På basis af de gode erfaringer med beduinteltet i 2016 påtænkes at lave en World scene med indslag fra lokale musikere og foreninger mm. Der vil være fokus på dans, musik og teater for børnefamilierne.  
Scenen skal have fokus på mangfoldighed og forskellige kulturer. 
Der vil være alt lige fra orientalsk, indisk, gypsy, flamenco, russisk, bulgarsk, swing dans til forskellige world music bands til japansk gong og 1001-Nat fortælling for børn.   
- Vi vil vise at fx roma dans og musik er smukt – roma kulturen kan så meget andet end det negative billede man hører om i dagspressen. Vi samarbejder til denne event med en de bedste roma musikere Buzor Nenic.  
Andalucia Spirit spiller musik med rødder både i den arabiske og spanske sang skat.  
Foreninger som Koma Zerdest fra Valby, El Duende, We Dance DK, Seidokan Japan Center deltager og Kreativ Fusion gruppe. 
Vi håber at alle som ser vores program vil få øjnene op for forskellige danse og musik og dets kvaliteter. Vi vil også vise glæden ved at forskellige kulturer mødes og lærer af hinanden. Vise glæden ved at danse/spille sammen. mennesker med forskellige aldre, i et frugtbart samarbejde.

Budget: 59.500 kr.
Ansøgt: 59.500 kr.
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at styregruppen er positive overfor projektet. NB: styregruppen drøftede projektet d. 3. april og er positive. Ingen røg eller damp i teltet.

14. VM i foredrag – Valbymesterskaberne - KulturV & Timotheus Kirken
VM i Foredrag 2019 samler Valbys Borgere omkring en konkurrence, der sætter fokus på formidling, ordkundskab og udvikling.
VM i Foredrag bidrager med fem åbne og gratis arrangementer, hvor både deltagere og publikum har mulighed for at lære noget nyt. 
Som deltager udvikler du dig – også selvom du ikke vinder. Helt fra de åbne auditions modtager alle deltagere konstruktiv feedback fra professionelle foredragsholdere.
Som publikum lærer du noget om det, der bliver holdt foredrag om, og får gode tips til, hvordan du selv kan blive en bedre formidler, når dommerpanelet inddrager publikum i deres votering.
Som publikum bliver du desuden tildelt et medansvar – du skal nemlig selv tage stilling til, hvilken foredragsholder, der gjorde det ekstra godt, da du er med til at bestemme aftenens vinder med dine egne point. 

Budget: 21.000 kr.
Ansøgt: 11.000 kr.
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

15. Kulturdage udi Sang/musik & foredrag - Kulturcafe’en Vigerslev
Kulturcafe’en byder til ”Kulturdage udi Sang /musik & Foredrag” hvor vi åbner dørene op til dage med underholdning og kreative dage med sang og musik og foredrag – hvor vi alle kan være med og vi byder selvfølgelig på kaffe/te & kage og altid lidt godt til maven om aftenen* 
Kreativ Underholdning a’ vort revyhold/ skuespiller – hvor vi hver får et nummer og skal være med på scenen ( lære nyt ) - vi kommer hinanden nærmer og der vil være grin og latter – og masser sjov og spas. 

Spillemændene kommer forbi og spiller op til ”sommer sang på hjørnet” – her vælger vi en sang og synger med og får rørt vor sangstemmer* 

Foredragsholder og sangoptræden er et spændende projekt og underholdning gennem dagen og vi skal høre foredrag om det at skrive og få en bog udgivet – livet på landet og også -dans dig glad….der vil ske’ en masse og vi er alle med til at give glæde og go’ stemning i Kulturcafe’en.- ”gå glad hjem og kom glad igen”  Netværkets største ønske er at skabe masser a’ glæde!! 

Budget: 58.300 kr.
Ansøgt: 52.000 kr.
Puljeudvalget indstiller at ansøgningen afvises. Puljeudvalget henstiller til at ansøger fremadrettet skal lave en ansøgning og et budget pr. arrangement som der søges støtte til.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Der er ansøgt for 495.449 kr.  Puljeudvalget indstiller for 306.080 kr.

Pulje 2019

Disponeret per 9. april

Indstillet 9. april

Resterende pulje, hvis indstillingen imødekommes

1.376.000 kr. 661.382 kr. 306.080 kr. 408.538 kr.

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt med følgende bemærkninger:

Ansøgning om Kollektivt murmaleri imødekommes uden betingelse af at Valby Lokaludvalgs logo skal indgå i selve maleriet.

Støtte til ansøgning vedr. Madklubben blev sat til afstemning. 
For stemte: Michael Fjeldsøe, Grethe Mørk, Hanne Skovsgaard, Birgit Meisel, Benjamin Friis, Stefan Emkjær, Jens Juul, Emmanuelle Kortholm.  

Imod stemte: Niels Danhøj, Morten Melchiors, Lene Becker, Henrik Christensen, Dorte Juel Viborg.

Undlader: Henrik Palsmar, Kirsten Henriksen, Søren Roed.
Ansøgningen imødekommes som indstillet.

Ansøgning om World Scene imødekommes under forudsætning af at teltet er røgfrit.