Mødedato
09-04-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Borgernes Tid
2 Godkendelse af dagsordenen
3 Orientering om intern høring af Kommuneplan 2019 (2019-0095132)
4 Ændring af kriterier for lokalpuljen (2019-0094228)
5 Naboorientering vedr. byggeprojekt på Roskildevej 166 (2019-0095446)
6 Høring: handlingsplan for vejstøj (2019-0095677)
7 Høring vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2020 (2019-0084840)
8 Høring vedrørende opstilling af en skulptur af Olsenbanden på Valby Tingsted (2019-0084894)
9 Brev til politiske udvalg angående kultur- og musikskoler i København (2019-0094439)
10 Afsættelse af midler til tilføjelse på hjemmesiden valbylokaludvalg.kk.dk (2019-0094452)
11 Beslutning om afholdelse af Sankt Hans den 23. juni 2019 (2019-0094458)
12 Lokalpuljen (2019-0092484)
13 Meddelelser