4. Intern høring vedr. tillæg 4 til lokalplan "Grønttorvsområdet" (2018-0003094)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en anmodning om udarbejdelse af et tillæg til lokalplan 462 "Grønttorvsområdet", specifikt for området Torveporten Nord.

Grundejeren ønsker at udvikle Torveporten Nord til en blanding af familie- og studieboliger, erhverv samt kultur og idræt

Se vedlagte materiale.

Bebyggelsesprocenten ændres ikke i forhold til kommuneplanen. Dog gives 10% ekstra til kultur- og fritid. Grundejeren ønsker ikke at udnytte den fulde højde tilladt i kommuneplanen.

Den interne høring bruges til at få tilbagemeldinger om opmærksomhedspunkter og ønsker, der tages med ind i den videre lokalplansproces.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Videre proces

Efter høringsfristen går det videre lokalplanarbejde i gang.

Lokalplanforslaget vil komme i offentlig høring inden vedtagelse

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt