9. Lokalpuljen (2018-0002560)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

I. At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 11 ansøgninger. Ansøgningerne er:

  • Hockeyfestival i Valby – Europa Cup kommer til Valby Idrætspark. Arrangørs navn: Københavns Hockeyklub v. Morten Wagner Reynhard

  • HISTORIER FRA KULBANEKVARTERET (arbejdstitel) Arrangørs navn: LYDPOL v. Lone Højsgaard

  • Univers på Vers – På tværs af generationer. Arrangørs navn: Anders Jacobsen, Leder af Univers på Vers i samarbejde med: Bjarne Webb, Forstander på Dr. Ingrids Hjem Christian Suhr, Forstander på Ålholmhjemmet Pia Günther, Leder på Solterrasserne Menahem Noniy, aktivitetsleder på Langgadehus

  • Kulturfestival for børn og unge. Arrangørs navn: Arbejdsgruppe bag kulturfestival for børn og unge v. Marie Rasmussen

  • Med Skolen i Biografen (MSIB) - forår 2018. Arrangørs navn: Valby Kino v. Anita Dam Johannsen

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

Hockeyfestival i Valby – Europa Cup kommer til Valby i maj 2018

Fra den 17. -21. maj kommer nogle af de bedste hockeyklubber og skal spille om me-daljer til Europa Cup. Det er den lokale Valbyklub ”Københavns Hockeyklub” som står som arrangør. Det er første gang i foreningens 111 års historie at foreningen har fået tildelt værtskabet for Eurpa Cup.

Københavns Hockeyklub ønsker med arrangementet at gøre hockeysporten synlig for alle i Valby og derigennem at benytte arrangementet som en rekrutteringskam-pagne.

Budget: 90 – 120.000,-

Ansøgt beløb: 25.000,-

Lokaludvalget har støttet klubben med 5.000,- i 2015 til hockeystave.

 

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

HISTORIER FRA KULBANEKVARTERET

Primo januar – ultimo april

”Historier fra Kulbanekvarteret” er en serie på i alt 10 fortællinger á hver 7-10 min. som udgør en lydvandring i Kulbaneparken.

Fortællingerne bliver til på baggrund af interviews med lokale og beboere fra kvarteret og har fokus på de mennesker der bor og færdes i området, og livet her. Lydvandringen kan streames direkte til smartphone eller tablet fra skilte, der er opstillet i parken med udsigt til nogle af de boligområder, hvor fortællingerne kommer fra.

Lydvandringen er en åben invitation til alle - beboere i området, forbipasserende, unge som gamle, til at dykke ned i de fortællinger der gemmer sig bag betonvægge og ligusterhække, og blive klogere på Kulbanekvarteret og dets beboere.

Annoncering sker på LYDPOLs egen web- og facebookside, samarbejdspartneres sociale platforme, og webbaserede kulturguides. Desuden opsættes plakater.

LYDPOL arbejder professionelt med historieformidling gennem lyd der inspirerer og bringer folk tættere på hinanden. Læs mere på vores hjemmeside: http://www.lydpol.dk/

Budget: 93.050,-

Ansøgt beløb: 40.000

Lokaludvalget har ikke tidligere støttet ansøger.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Univers på Vers – På tværs af generationer. Arrangørs navn: Anders Jacobsen, Leder af Univers på Vers

Forår 2018

For to år siden fik Univers på Vers Børnejazzprisen. For at gå andre veje end de gængse kontaktede jeg  et par lokale plejecentre i Brønshøj/Husum for at høre om de var interesseret i en børnekoncert.

Idéen var at de ældre kunne invitere oldebørn, børnebørn, familie og venner til generationskoncert på plejehjemmet. Projektet blev taget godt imod, og med støtte fra lokaludvalget gennemførtes en god håndfuld koncerter. Det blev starten til en stor succes, og efter 2 år har Univers på Vers spillet små 80 koncerter på plejehjem i København og på Sjælland. Vi har med vores erfaring gjort koncerterne endnu mere målrettet generationerne og de jazzede toner og sjove og skæve tekster rammer nu i endnu højere grad både unge og gamle.

Ind imellem har plejehjemmene også valgt at invitere 3 kasser fra den lokale skole. Det giver en anden dynamik når en stor gruppe børn deltager sammen med de ældre. Dette kan også blive et springbræt til et videre givtigt samarbejde mellem skolen og plejecenteret. En 3. mulighed er at invitere  de børnefamilier som er nabo til plejehjemmet. Bruge plejehjemmets faciliteter som koncertsted og åbne dørene for de omkringboende. På den måde bliver der tale om et offentligt arrangement. Plejehjemmene har i høj grad ytret ønske om en gentagelse af koncerterne.

Budget: 60.000,-

Ansøgt beløb: 48.000,-

Lokaludvalget har støttet projektet med 36.000,- i 2016.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

 

Kulturfestival for børn og unge. Arrangørs navn: Arbejdsgruppe bag kulturfestival for børn og unge v. Marie Rasmussen.

Afholdes fredag d. 1. juni

Fritidsklubberne i Valby arbejder på, at afholde arrangementet Kulturfestival for Børn og Unge for 15. gang.

De foregående gange har været store succeser med mange deltagende børn fra hele Valby. I 2017 var det, på trods af ringe økonomi og derfor et begrænset program, nok engang et virkelig godt arrangement, som vi gerne vil have mulighed for, at gentage i år.

Midtpunktet for festivalen er en festival scene, hvor børnene og de unge kan optræde med alt fra dans, sang, musik over teater, stand-up og gøgl. Børnenes og de unges bidrag er det vigtigste og sidste år fyldte det hele sceneprogrammet og der var en del live musik med et højt niveau.

Vi ønsker at tage børnenes bidrag og deres kunstneriske ambitioner alvorligt. Derfor er det vigtigt for os, at der er en ordentlig scene, en god lydmand og et godt lydanlæg. Det kunstneriske niveau på scenen har de sidste år været meget højt og børnene har vist stor glæde og entusiasme ved at blive taget alvorligt.

Rundt om scenen er der boder og aktiviteter, hvor børnene kan prøve kræfter med og opleve de forskellige kulturtilbud, der er aktuelle lige nu. Her har børnene mulighed for at møde engagerede udøvere af forskellige kulturtilbud, der kan inspirere dem. Vi har haft billedkunst, gøgl, parkour, bmx-cykling, streetart og meget mere.

Der er intet konkurrenceelement i festivalen. Det er ikke en ny omgang x-factor eller andet. Det er børnenes kulturelle udtryk, der er i fokus.

Budget: 133.750,-

Ansøgt beløb: 50.000,-

Lokaludvalget har tidligere i denne samling støttet projektet med 27.962,78,- i 2014 med 55.004,15 i 2015, med 28.144,24 i 2016 og med 27.354,24 i 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 30.000,- Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af lokaludvalgets midler.

Med Skolen i Biografen (MSIB) - forår 2018. Arrangørs navn: Valby Kino v. Anita Dam Johannsen

Valby Kino ønsker et fortsat tæt samarbejde med byens skoler og institutioner, og vil gerne, sammen med Lokaludvalget, tilbyde dem film igennem Med Skolen i Biografen (MSIB). MSIB er et tilbud om undervisningsrelaterede film til alle klassetrin. DFI sammensætter en filmpakke med 10 spillefilm for forskellige målgrupper. Til hver film laver DFI undervisningsmateriale.

Det har været en succes, de øvrige sæsoner og da der har været ønske om flere pladser, har vi øget antallet af visninger, for at give plads til flere skoleklasser.

Når grundudgifterne til filmleje, KDM-licenser og forsendelse er betalt, kan vi dække vores udgifter til salene med en sal-leje pr. forestilling på 1000 kr.

Budget: 19.500,-

Ansøgt beløb: 19.500,-

Lokaludvalget har tidligere støttet projektet med 94.200,- i 2014, med 43.498,00 i 2015, med 15.850,00 i 2016 (39.000,- bevilget) og med 27.550,- i 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes

 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Der er ansøgt for 182.500,- og indstillet for 162.500,-.

 Hvis indstillingerne for 2018 imødekommes vil der være disponeret for 449.140,- af 2018 puljen.

Lokalpuljen 2018

Disponeret per 9. januar

Indstillet 9. januar

Resterende pulje

1.300.000,-

286.640,-

162.500,-

850.860,-,-


 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt med den bemærkning at Univers på Vers bliver tildelt støtte på kr. 12.000,- pr. koncert, i alt max. 48.000 kr.