15. Lokalpuljen (2019-0264173)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 8 ansøgninger til Lokalpuljen. Heraf vedrører én ansøgning puljen for 2020.

1) Med Skolen I Biografen Efterår 2019 - Valby Kino.

2) Med Skolen I Biografen Forår 2020 - Valby Kino.

3) Udbrede kendskabet til Borgerretshjælpens kontor i form af plakater, skilte, flyers m.m. - BorgerRetshjælpen.

4) 48h of Hygge – premiere aften - Jeanne Lehmann.

5) Jorden rundt på en dag - Højskolernes Ambassadørnetværk.

6) Fælles korkoncert i Timontheuskirken med Oktoberkoret og vores venskabskor i Berlin Ernst Busck koret - Oktoberkoret.

7) Jule-blues-koncert med live-musik og dans i Valby Kulturhus - Blues Dancing CPH.

8) Lys Lanterne Workshop - Zone2 Børnekultur/Valby Kulturhus.

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Med Skolen I Biografen Efterår 2019 - Valby Kino 

Valby Kino ønsker et fortsat tæt samarbejde med byens skoler og institutioner,og vil gerne, sammen med Lokaludvalget, tilbyde dem film igennem Med Skolen i Biografen (MSIB). MSIB er et tilbud om undervisningsrelaterede film til alle klassetrin. DFI sammensætter en filmpakke med 10 spillefilm for forskellige målgrupper. Til hver film laver DFI undervisningsmateriale.

Det har været en success, de øvrige sæsoner og da der har været ønske om flere pladser, har vi øget antallet af visninger, for at give plads til flere skoleklasser. Når grundudgifterne til filmleje, KDM-licenser og forsendelse er betalt, kan vi dække vores udgifter til salene med en salleje pr. forestilling på 1000 kr.

Budgettet er på 27.000 kr., der søges om støtte på 10.000 kr.

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 10.000 kr.

 

2) Med Skolen I Biografen Forår 2020 - Valby Kino.

Valby Kino ønsker et fortsat tæt samarbejde med byens skoler og institutioner, og vil gerne, sammen med Lokaludvalget, tilbyde dem film igennem Med Skolen i Biografen (MSIB). MSIB er et tilbud om undervisningsrelaterede film til alle klassetrin. DFI sammensætter en filmpakke med 10 spillefilm for forskellige målgrupper. Til hver film laver DFI undervisningsmateriale.

Det har været en success, de øvrige sæsoner og da der har været ønske om flere pladser, har vi øget antallet af visninger, for at give plads til flere skoleklasser. Når grundudgifterne til filmleje, KDM-licenser og forsendelse er betalt, kan vi dække vores udgifter til salene med en salleje pr. forestilling på 1000 kr.

Budgettet er på 27.000 kr., der søges om støtte på 10.000 kr.

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 10.000 kr. Tilskud gives under forudsætning af, at Valby Lokaludvalg har puljemidler i 2020 på samme niveau som i 2019.

 

3) Udbrede kendskabet til Borgerretshjælpens kontor i form af plakater, skilte, flyers m.m. - BorgerRetshjælpen.

BorgerRetshjælpen yder på daglig basis gratis retshjælp til borgere som har brug for det, og som typisk ikke kan betale for det. Vi rådgiver inden for en række af områder, man kan f.eks. få hjælp til sager inden for kontanthjælp, statsborgerskab, lejekontrakt, separation/skilsmisse mv.

Vi har også en Dialog- og bisidderordning, hvor vi tilbyder hjælp til læsning og forståelse af breve fra offentlige myndigheder, ligesom vi kan hjælpe med at skrive og formulere breve i form af ansøgninger, klager og andre skrivelser til offentlige myndigheder. Derudover tilbyder vi en bisidder til borgere, som ønsker et ekstra sæt øjne og ører til mødet med det offentlige og fungerer som en ekstra støtte. En bisidder kan også hjælpe med en forståelse af, hvad der foregår til mødet og hjælpe borgeren med at få sagt de ting, som man gerne vil sige.

IIK (Indsats for Inklusion af kvinder) er en del af Borgerretshjælpens rettighedsoplysende aktiviteter og er et projekt med fokus på kvinder.

Formålet med IIK er at hjælpe kvinder med at styrke deres position i samfundet. Dette gør vi ved at afholde workshops og tilbyde guidede ture til forskellige offentlige myndigheder og institutioner.

Budgettet er på 6.045 kr., der søges om støtte på 6.045 kr.

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 6.045 kr.

Det skal pointeres, at det af materialet skal fremgå, at LU har støttet. Vores logo skal på muleposer mv.

 

4) 48h of Hygge – premiere aften - Jeanne Lehmann.

48h of Hygge er et indie filmfestivals projekt, og har eksisteret siden 2017. Projektet går ud på at engagere børn, unge og voksne i filmskabelse, og der gives således et tema samt tre elementer, og så skaber de deltagende deres film på 48 timer. Hygge er på kort tid blevet en international trend, kendt for at nyde øjeblikket uden stress, men under 48h of Hygge vil du ikke have det hyggeligt i disse 48 intensive timer, men det er en udfordring i at fortælle en historie på 48 timer ved hjælp af blot et kamera i hånden. Alle kan være med, det er dansk hygge med internationale vibes, kommerciel fri og så er der fri deltagelse og præmier til de bedste film! Hvis vi skulle vælge tre ord, der beskriver os, ville det være cool, indie og lidt trashy.

Budgettet er på 25.296 kr., der søges om støtte på 7.164,06 kr. 

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 2.496 kr. svarende til udgifter til transportomkostninger, jurypris, publikumspris samt gebyrer og administration.

 

5) Jorden rundt på en dag - Højskolernes Ambassadørnetværk.

Vores projekt tager udgangspunkt i et lande-tema, hvor børnene kommer verden rundt på én dag. De fire forskellige aktivitetsblokke knytter sig til forskellige lande, ét i nord, ét i øst, ét i syd og ét i vest. Aktiviteterne planlægges på en måde, så der er to kreative workshops og to workshops med bevægelse. Ideen er at børnene inddeles i fire grupper, á cirka 6-7 børn, som de følges med hele dagen. Hver gruppe ledes af et par frivillige, henholdsvis fra FFD (Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark) og Red Barnet Ungdom. Ud over de fire aktivitetsblokke vil der være frokost og snackpauser, hvor vi sørger for mad og drikke. 

Budgettet er på 8.000 kr., der søges om støtte på 2.000 kr.

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 2.000 kr.

 

6) Fælles korkoncert i Timontheuskirken med Oktoberkoret og vores venskabskor i Berlin. Ernst Busck koret - Oktoberkoret (Gratis entre).

 

Aktiviteten

Fælleskoncert, hvor hvert kor har en selvstændig del og der afsluttes med en fællesdel med alle på scenen, der vil også være indslag med opfordring til fællessang. Dette år opføres værker af bl.a. Victor Jara, Mikis Theodorakis, Toots Thilemans, Klaus Rifbjerg, Mikael Wiehe, Carl Scharnberg og Charlie Chaplin.   

Arrangørerne

Oktoberkoret og Ernst Busch koret har i en årrække dyrket et musikalsk krævende samarbejde, som har resulteret i en række koncertarrangementer, som på skift hver andet år bliver opført i henholdsvis Berlin og København.

Derudover har Oktoberkoret haft en række selvstændige koncerter.

Formål med aktiviteten

Præsentation af et eksempel på musikalsk kultursamarbejde på

tværs af landegrænser og sprog, samt en synliggørelse af at der eksisterer et københavnsk sangkor som fokuserer på freds- og solidaritetssange, som søger nye medlemmer.

Målgruppe

Koncerten er henvendt til voksne mennesker. Der synges på mange sprog udover dansk og tysk: Spansk, svensk, norsk, arabisk og engelsk.

Annoncering

Koncerten annonceres i Timotheuskirken som har mange brugere, samt ved uddeling af flyere og opsætning af plakater på biblioteker mv.

 

Budgettet er på 13.000 kr., der søges om støtte på 12.000 kr.

 

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 12.000 kr.

 

 

7) Jule-blues-koncert med live-musik og dans i Valby Kulturhus - Blues Dancing CPH.

 

Den frivillige forening Blues Dancing CPH ønsker at arrangere jule-blues-koncert med live-musik og dans i Valby Kulturhus' sal. Sahra da Silva Blues Quartet står for at levere lækker Chicago Blues af højeste kvalitet hele aftenen. Og i løbet af aftenen arrangerer foreningens lærere en intro-time i bluesdans for nybegyndere, så alle, uanset om de tdligere har danset bluesdans, kan være med på dansegulvet. Københavnske Sahra da Silva har de seneste 10+ år været en etableret del af den danske bluesscene. Hun har optrådt med et utal af danske soul og blues artister, her i blandt Mike Andersen og Thorbjørn Risager. Denne aften er der dømt gedigen rhythm and blues, med plads til både hjerteskærende sjæleudkrængelser og fuld skrald på dansegulvet. Koncerten vil have bluesdansen i højsædet - men der vil også være plads til at blueselskere kan være med og nyde musikken uden at danse, skulle man ønske det.

Budgettet er på 10.500 kr., der søges om støtte på 4.500 kr. 

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 4.500 kr.

 

8) Lys Lanterne Workshop - Zone2 Børnekultur/Valby Kulturhus.

At være med til at skabe liv og hyggelig uhygge på pladsen. Det gør vi ved at lade børn og deres voksne skabe skønne hjemmelavede lamper, i Zone2s Lanterne workshop. Lysende kreationer som de efterfølgende kan tage med hjem. Lamperne skabes alverdens skønne skøre og sjove genbrugsmaterialer, som vi indsamler af husholdningsaffald forinden. Til afvikling af workshoppen, inspiration og spredning af god stemning, vil de ’kreative damer’ Hilde Skåre og Mette Breinegaard, stå.

Budgettet er på 5.200 kr., der søges om støtte på 4.500 kr. 

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 4.500 kr.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

 

Pulje 2019

Disponeret per 12. november 2019.

Indstillet 12. november 2019 

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

2.276.000 kr.

2.181.803 kr.

41.541 kr.

52.656 kr.

Midler til Med Skolen I Biografen Forår 2020 - Valby Kino gives af puljemidlerne i 2020 under forudsætning af, at Valby Lokaludvalg har puljemidler på samme niveau som i 2019.

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt.