13. Lokalpuljen (2018-0123829)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 10 ansøgninger. Ansøgningerne er:

  1. Louise Dubiel: Louise Dubiel Trio på Valby Kulturdage 2018 - kulturdagepuljen
  2. Sanne Unruh: Damerock - Ruth To Hell - kulturdagepuljen 
  3. Britt Vibefeldt – Valbyspil: Havehus Valbyspil – kulturdagepuljen 
  4. Mai-Britt Fly - VOC Ældre op gennem tiderne i Valby - kulturdagepuljen
  5. Mads Kusk - Kultur V: Valbytaler 2018 ”50-året for 1968”
  6. Mohammed Sobhie – Socialkoordinator Lejerbo: Syværksted
  7. Walter Zeballos - Consejo Consultivo Uruguayos en Dinamarca/Casa Latinoamericana: Regionalt møde
  8. Gholam Saedi Dansk Etnisk Samvirke: Et glad menneske er et frit menneske”
  9. Malene Sakskilde - SURF Valby m.fl. Folehavefestival 2018
  10. Carsten Theede – Blaffernationen: Indvielse af blafferstoppesteder i Valby

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

Louise Dubiel: Louise Dubiel Trio på Valby Kulturdage 2018

Kulturdagepuljen. 1. september

Dette er en trio, der vil spille på gaden i Valby til Kulturdagene. Jeg er musiker og bor i Valby, hvor mit studie også ligger.
Vi håber på godt vejr til dette års Kulturdage, og vil gerne have musik og gang i gaden. Vi vil skabe en glad gadefest.
Det er glad dansk singer-song-writer pop. Jeg er bl.a. kendt for sangen Forpulet Perfekt: https://www.youtube.com/watch?v=3xmPQl34PAY og var i 2013 med i Danske Melodi Grand Prix med denne her: https://www.youtube.com/watch?v=sfQs5o--b6s
Jeg spillede til Valby Kulturdage på Durum Symfoni scenen i 2016, og jeg spillede også på Valby Langgade til Kulturdagene i 2017. Jeg er ret vild med det og håber at kunne komme til det igen.

Budget: 7.000,-

Ansøgt beløb: 7.000,-

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Sanne Unruh: Damerock - Ruth To Hell

Kulturdagepuljen. 1. september

Ruth To Hell elsker at spille til Valby Kulturdage, og det er nu for 3. år i træk at vi gerne vil ansøge Valby Lokaludvalg med henblik på at spille og til denne festlige begivenhed igen.

Vi har spillet på forskellige scener og med lige stor publikumssucces begge gange.

I år, har vi lavet en aftale med Helle Søndergård, fra Anna Bandana Børnetøj om at spille på deres scene om fredagen d. 31. august.

Musikken henvender sig det brede voksne publikum i alle aldre. Vores repertoire er alsidigt med både up-tempo dansenumre, ballader og gedigen blues med saft og kraft.

Det ville glæde os uendelig meget at optræde igen i år i 2018.

Budget: 11.015,-

Ansøgt beløb: 11.015,-

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Britt Vibefeldt – Valbyspil: Havehus Valbyspil

Kulturdagepuljen. 1. september

Valbyspil har altid deltaget i kulturdagene, da vi finder det er vigtigt at støtte op om dem. Samtidig er det for os en rigtig god udfordring at spille gadeteater.

For Valbyspil handler det også om, at vi som lokalforening kan synliggøre os i et spændende koncept.

Valbyspil vil i år koncentrere vores gadeteater til en fast spilleplads foran og med vores telt.

Vi vil omdanne gaden foran vores telt til en kolonihave, hvor planen er at agere indbyrdes over temaet kolonihave, samt interagere med publikum. Evt. invitere dem indenfor i kolonihaven.

Budget: 7.000,-

Ansøgt beløb: 5.000,-

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Mai-Britt Fly – VOC: Ældre op gennem tiderne i Valby

Kulturdagepuljen. 1. september

Med temaet ”Ældre op gennem tiderne i Valby” vil vi sætte fokus dels på ældre, men også knytte Valbys historie til, så det bliver relevant for både de der deltager og andre ældre, men også for de besøgende som ikke nødvendigvis er i målgruppen.

I tråd med dette er Peter Olesen som foredragsholder og trækplaster og tilknytning til Valby  et oplagt indslag i projektet. Egne medlemmer vil deltage aktivt og bl.a. komme som ”ValbyPiger” og sælge æg, kærnet smør etc. Præcis som de gjorde det, når de kom ind til Tingstedet før i tiden.

Historiefortællinger fra Valby bliver fortalt af egne medlemmer, og andre besøgende bliver inviteret indenfor i teltet.

Herudover vil der være andre medlemmer, som selv spiller musik og som spiller de forskellige årtiers sange. Her vil besøgende inddrages i sangene.

Et andet medlem vil komme og recitere rim og remser af blandt andet Simon Rosenbaum og andet godtfolk.

En kok med kæmpe pande vil komme og lave æggekage med stegt flæsk præcis som hvor mor lavede det før i tiden. Vi påtænker at sælge det, men er dog ikke helt afklaret med det endnu

Budget: 18.000,-

Ansøgt beløb: 14.000,-

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes med 8.000,-. Arbejdsgruppen der har behandlet ansøgningen har vurderet, at mens historiefortælling, musik og sang, rim og remser og udklædning er velegnet til kulturdagene, er foredrag i mindre grad velegnet. Det begrænsede beløb skal derfor ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

Mads Kusk - Kultur V: Valbytaler 2018 ”50-året for 1968”

26. oktober + 13. november

Kirkerne og Valby Bibliotek (Kultur Syd) har valgt ”revolutions-året” 1968 som tema for en foredragsrække med gode, solide, professionelle foredragsholdere. Foredragene bliver afholdt i de forskellige kirker samt 1 på Valby Bibliotek med Per Schultz Jørgensen om børneopdragelse, som passer godt med bibliotekets nuværende fokus på børn. Der vil hver gang blive lagt vægt på en god debat efter foredraget, hvilket forfatteren d. 23.11, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, gerne skulle være garant for med sit samfundsengagement. Endelig bliver foredragsrækken og samarbejdet markeret med musikalsk afslutning inkl. Peter Øvig til november. Se mere på valbytaler.dk

Budget: 70.000,-

Ansøgt beløb: 10.000,-

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Mohammed Sobhie – Socialkoordinator Lejerbo: Syværksted

Formålet med projektet er at skabe bånde mellem beboerne, samt en weekend aktivitet, som de voksne beboere kan samles omkring med deres børn. 

Aktiviteten skal være med til at sikre en weekend aktivitet, hvor børn og forældre deltagere.

Samtidigt ønsker vi at skabe et fællessted for alle nationaliteter i Akacieparken, hvor formålet er også at praktisere danske sprog, gennem møderne med de forskellige etniciteter.

Boligområderne er præget af del udfordringer ift., fællesskab og deltagelse i boligsociale aktiviteter, som indsatsen skal være med til at støtte, og giv mulighed for, at man åbner op for denne slags aktiviteter, hvor beboerne selv er med til at definere indholdet i fællesskab.

Mål:

- Fællesskab og kendskab blandt beboeren

- Skabe mulighed for en weekend aktivitet.

- At børn og unge, på længere sigt kan deltage alene.

- At samarbejde med FOF Valby(sykurser).

- At udsluse beboerne og især kvinderne fra Akacieparken og Lukretiavej, til nærliggende sy skoler/sykurser m.m.

- At bruge Beboerrådgivningens lokale til undervisning og læring, hvor der inviteres professionelle underviser via FOF.

Budget; 13.500,-

Ansøgt beløb: 11.000,-

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Walter Zeballos - Consejo Consultivo Uruguayos en Dinamarca/Casa Latinoamericana: Regionalt møde

16. – 18. august

Det er første gang, at disse internationale møder afholdes i Danmark.

Det er den 5. nordiske begivenhed, hvor repræsentanter fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien og USA deltager.

Vores forening holder 5-6 årlige arrangementer, og i år har vi taget dette engagement, der vil sætter Danmark og Valby på verdenskortet.

Budget: 18.300,-

Ansøgt beløb: 5.000,-

Arbejdsgruppen, der har behandlet ansøgningerne indstiller, at ansøgningen afvises. Arbejdsgruppen mener ikke, at ansøgningens formål ligger indenfor kriterierne for Valbypuljen.

Gholam Saedi Dansk Etnisk Samvirke: Et glad menneske er et frit menneske”

Juli – December 2018

Vi vil have fælles aktiviteter såsom idræt, kulturelle arrangementer, udflugter i naturen og informationsmøde. Til at starte med vil der blive holdt et informationsmøde i samarbejde med Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen for målgruppen. Dette vil være i Valby medborgerhus eller Vigerslev skole. De forskellige aktiviteter og informationsmødet vil hjælpe deltagerne med at åbne op og bryde isolation som også er formålet for projektet.

Da der deltagere mange forskellige mennesker til aktiviteterne, vil hver deltager også få mulighed for at få et socialt netværk de kan benytte efter endt projekt.

Endvidere opnår deltagerne forskellige kompetencer/værktøjer de kan tage med sig når projektet er endt og de skal begive sig ud i samfundet.

Budget: 28.250,-

Ansøgt beløb: 16.000,-

Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen afvises. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at ansøgningen er for ukonkret. Der er andre aktører, der allerede er etablerede og laver velbeskrevne og velafprøvede aktiviteter for disse målgrupper.

Malene Sakskilde - SURF Valby m.fl. Folehavefestival 2018

Lørdag d. 8. september

Folehavefestivalen er med dens formål mere relevant og aktuel end nogensinde før. Dels pga. den aktuelle debat om udsatte boligområder, som Folehaven ikke selv ser sig klassificeret ved.  Dels fordi området står foran en stor omfattende områdefornyelse med mange nye tiltag og samarbejdspartnere.

Gennem et samarbejde omkring en festlig festival-dag for alle i området, kan man samle beboere af alle typer i nye netværk. Dagen byder på både læring og oplevelser, når området inviterer resten af byen herud i hjørnet af Valby. Dette sker bl.a. ved i år at samle festivalen på pladsen ved Byggeren og på vejen foran Vigerslev Bibliotek. Der vil man både kunne samle folk om en scene og i et stor-telt. I forhold til organisering af involverede, vil der igen i år være fokus på de frivilliges ønsker og indsats med dagen. I stedet for mange møder, vil der i år blive samlet grupper af ansatte og frivillige med forskellige ansvarsområder: PR & kommunikation, Aktive børn, Boder, Plan & økonomi, Musik & Underholdning m.fl.

Budget: 154.550,-

Ansøgt beløb: 100.000,-

Arbejdsgruppen indstiller, at ansøgningen imødekommes med 50.000,-. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra Valby Lokaludvalgs økonomiske råderum.

Carsten Theede – Blaffernationen: Indvielse af blafferstoppesteder i Valby

Lørdag d. 9. juni

Blaffernationen inviterer alle Valbyfolk og Københavnere til at indvie Danmarkshistoriens allerførste officielle Blafferstoppesteder 4 forskellige steder i København den 9. juni 2018 og to af dem er i Valby.

3 års arbejde med ansøgning (Vejdirektoratet, Politi og i samarbejde med Københavns Kommune) af tilladelse til opsætning er endelig afsluttet og godkendt. På dagen kan alle testblaffe de 4 steder fra kl 10-13.30. Der er sponsoreret gaver til bilisterne, forplejning til blafferne/deltagere og der arrangeres fælles indvielsestaler på Folehaven 84 med Kultur- og fritidsborgmesteren og andre personligheder og massiv mediedækning.

Fokus er den lokale forankring. Derfor inviteres lokale organisationer ind samt indhentes lokale sponsorater. Udbredelsesstrategien er netværks- og partnerskabsbaseret og fokuserer på SoMe og hjemmesiden.

Blaffernationen er en landsdækkende bevægelse, som udbreder og understøtter blafferi med formålet om at sprede tillid, mod, nysgerrighed og en større bevidsthed om en mere bæredygtig brug af de fælles ressourcer.

Budget: 25.950,-

Ansøgt beløb: 12.950,-

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Der er ansøgt for 191.965,-

Der er indstillet for 114.965,-.

Lokaludvalget har øremærket 200.000,- til Kulturdagepuljen. Der vil, hvis indstillingerne til Kulturdagepuljen imødekommes, være 159.985,- tilbage i denne.

Lokalpuljen 2018

Disponeret pr. 5. maj

indstillet pr. 5. maj

Rest hvis indstillingerne imødekommes

1.300.000,-

894.027,-

 

114.965,-

 

291.008,-

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt.

Mai-Britt Fly var inhabil og forlod lokalet under behandling af ansøgning fra VOC

Herbert Pinto var inhabil og forlod lokalet under behandling af ansøgning fra Consejo Consultivo Uruguayos en Dinamarca.