6. Drøftelse og vedtagelse af kommentar til Naboorientering vedr. Torveporten 10 (2018-0126955)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til naboorientering for Torveporten 10.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget naboorientering vedr. projekt på Torveporten 10.

Der er søgt om tilladelse til at opføre en bebyggelse med supermarked i stueetagen og boliger ovenpå. Derudover bygges rækkehuse i forbindelse med projektet.

Projektet kræver i alt 4 dispensationer fra lokalplanen.

Dispensationerne vedrører:

  • en mindre afvigelse til gennemsnitlig størrelse
  • udadvendte facader
  • Bygningsdybde
  • Mindre afvigelse i forhold til byggefelt.

Se i øvrigt vedlagte materiale

På møde d. 30. april blev naboorienteringen drøftet og vedlagte udkast til kommentar blev udarbejdet.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til naboorientering

 

Videre proces

Projektet ligger i området for lokalplan 462 "Grønttorvsområdet". Lokalplaner kan ses via Københavns Kommunes hjemmeside:

https://www.kk.dk/lokalplaner

I forbindelse med yderligere projekt ved Torveporten Nord vil der komme en høring om tillæg til lokalplanen

 

 

 

 

Beslutning

Kommentaren blev godkendt med redaktionelle ændringer