6. Høring: Revision af "Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune" (2019-0001772)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. revision af "Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune"

 

Problemstilling

I foråret 2017 blev der vedtaget forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune. Forskriften blev evalueret i 2018 og der er nu udarbejdet en revision på baggrund af evalueringen.

-Der er særligt følgende opmærksomhedspunkter:

-Forskriften skal gælde for alle arrangementer med musikafspilning og offentlig adgang.

-Der sættes start- og sluttidspunkter på musikafspilning på alle offentligt tilgængelige udendørs arealer. Også de statsejede eller privatejede pladser og parker med offentlig adgang.

-Der er fastsat specifikke støjgrænser og begrænsninger for varighed for ca. 60 udvalgte lokaliteter.

-Som noget nyt reguleres alle øvrige steder med en generel støjgrænse på 70 dB(A), der i særlige tilfælde kan hæves til 80 dB(A). Denne grænse gælder nu også på statsejede eller privatejede pladser og parker med offentlig adgang.

-Krav om anmeldelse af alle arrangementer med musik med offentlig adgang -også på statsejede eller privatejede pladser og parker med offentlig adgang.

-Skt. Hans Aften og Nytårsaften undtages forskriftens bestemmelser.

By&Trafik drøftede forskriften på møde d. 2. januar. Der var ingen bemærkninger til selve forskriften. Dog kan det undre, at der må spilles i Valbyparken fra april til oktober, når der kun må arbejdes på strand i Valbyparken fra maj til august.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. "Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune"

 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med redaktionelle ændringer