13. Lokalpuljen (2019-0002389)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget seksansøgninger. Ansøgningerne er:

  1. Sej Sommer ‘19 - 15.500 kr.
  2. Styrk Frivilligheden - 4.500 kr.
  3. Årstidernes mange skatte i Valbyparken - 25.000 kr. 
  4. Frivilliggalla ‘19 12.000 kr. 
  5. Pilotprojekt Folkekøkken i Vigerslev - 145.500 kr. 
  6. Kultur- og traditionsdage - 35.800 kr.

 

 

1 Ungdommens Røde Kors Lokalafdeling BSV: Sej Sommer ‘19
Sej Sommer afholdes en uge i sommerferien i 2019, hvor der hver dag gennemføres aktiviteter eller udflugter for børn i alderen 8-12 år, der bor i Valby og som af sociale eller økonomiske grunde ikke har aktiviteter i deres sommerferie. Sej Sommer er altså et gratis alternativ til denne gruppe. Det er et socialt initiativ udelukkende drevet af frivillige med understøttelse fra sekretariatet. Med Sej Sommer ønsker vi at give målgruppen en oplevelsesrig sommer, som inddrager børnene i et socialt fællesskab i trykke og stabile rammer, hvor der er plads til forskellighed. Sej Sommer har været afholdt flere år og erfaringer viser, at børnene efter denne uge har fået nye venskaber samt en masse positive oplevelser, der giver dem gode minder at tænke tilbage på og styrket selvværd. 
Budget: 35.500 
Ansøgt: 15.500 
Ansøger fik i 2018 tilsagn om midler til samme projekt, men trak ansøgningen tilbage.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

2 Valby Boldklub: Styrk Frivilligheden
Vi ønsker at udarbejde en trænermappe til vores frivillige forældretrænere. Mapperne skal have fokus på aldersgrupperne 5-9år.Indholdet i mapperne er en masse træningsøvelser, klubbens blå tråd, vigtige informationer, samt klubbens holdninger værdier til børnefodbolden.
Dele af træningsmappen udformes af en sportskonsulent, som vi har haft kontakt med de seneste par år. Konsulenten vil lave træningsøvelser, som forældrene kan have med ud på træningsbanen. Her står nøje beskrevet, hvad øvelserne går ud, hvilken materialer som benyttes og hvordan man udfordrer barnet som har gået til fodbold længe og barnet som lige er startet.  
Budget: 4.500 kr. 
Ansøgt: 4.500 kr. 
Ansøger har ikke søgt til dette før, men har tidligere modtaget midler. Bl.a. 2018 10.000 kr. til lydanlæg i klubhuset.
Puljeudvalget indstiller at Valby Boldklub får 3125 kr. til konsulenten, da puljen som hovedregel ikke giver til udgivelser. (3125 = 2500 kr. + moms)

3 Clorofille og Naturlegepladsen i Valbyparken: Årstidernes mange skatte i Valbyparken
Sansende naturoplevelser er en god indgang til læring omkring miljøet og hvordan vi kan leve mere bæredygtigt. Hvis vi ikke kun føler os som gæster når vi er en tur i parken, men føler vi os hjemme og som en del af det store hele, falder det naturligt at tage hånd om og passe på de steder. Det er netop derfor vi gerne vil lave årstids opdagelses gåture med børnene i de lokale grønne områder og samle materialer så vi bl.a. kan lave farver, modellervoks, julekort, sæbe og blomsterslik. 
Det bliver en tilbagevendende begivenhed hvor børnene kan genkende hinanden fra gang til gang og på den måde også som gruppe få en fornemmelse af fællesskab i naturen. 
Budget: 30.000 kr. 
Ansøgt: 25.000 kr.
Ansøger har ikke søgt før.
Udvalget indstiller at ansøgningen afvises med begrundelsen: Udvalget melder afslag, da det vurderes, at projektet ikke virker realistisk i forhold til projektbeskrivelsen og budgettet.
 
4 SURF Valby: Frivilliggalla ‘19
SURF FrivillighedsGalla (#FG) er en årlig tilbagevendende tradition, der har eksisteret siden 2014. De frivillige ildsjæle i de tre boligområder Hornemanns Vænge, Valbyejendommene, og Folehaven bliver fejret og modtager en lille gave (krus). Derudover bliver der kåret én ”Årets Nabo” fra hvert boligområde samt én ”Årets Spire”, som er et nyt frivilligt initiativ, der er spiret op inden for det sidste år. 
Den fælles fest skal styrke de sociale netværk mellem beboerne, så de kan inspirere hinanden. Samtidigt er festen med til at øge trygheden og styrke tilliden i områderne, da beboere af forskellige alder og kulturer er fælles om at fejre deres frivillighed. Sidst får de engagerede beboere anerkendelse for deres frivillige indsats, som giver dem lyst til at fortsætte og skabe nye initiativer året efter. 
Budget:  65.346,96 kr. 
Ansøgt: 12.000 kr. 
Ansøger har søgt før. Modtog i 2018 6.000 kr. til Frivillighedsgalla.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

5 Julie – lokal ildsjæl: Pilotprojekt Folkekøkken i Vigerslev
Vigerslev/Kulbanekvarteret mangler kulinariske og kulturelle tilbud, der samler den mangfoldige beboersammensætning der er i området, som skaber mulighed for at man kan indgå i nye fællesskaber, og som samtidigt virker tryghedsskabende i en lidt usammenhængende og kold bydel. Det viser bl.a. borgerundersøgelser udarbejdet af områdefornyelsen i Kulbanekvarteret (2016). Med etablering af et Folkekøkken i aulaen på Lykkebo Skole ønskes denne mangel, i samarbejde med, særligt Lykkebo skole og Fritidscenter ydre Valby imødekommet. Folkekøkkenet er for alle der bor i området. Folkekøkken-arrangementerne skal på sigt afholdes med fast interval (f.eks. hver anden uge) i aulaen på Lykkebo Skole og krydres med kulturelle indslag som f.eks. teater, musik el. Foredrag. 
I denne 2. fase, hvor folkekøkkenet er i sin etableringsfase, prioriteres: 
• Inddragelse af en række af områdets unge mennesker til planlægning og gennemførelse af Folkekøkken-aktiviteterne. 
• Borger-/interessent-inddragelse og samskabelse i konceptudviklingen. 
• Kommunikation og markedsføring. 
• Afholdelse af 3 Folkekøkken-arrangementer. 
Budget: 167.075 kr. 
Ansøgt: 145.500 kr. 
Ansøger har ikke søgt før.
Puljeudvalget indstiller at give et begrænset beløb på 27.250 kr. til at dække startudgifterne til projektet. Det begrænsede beløb skal ses ud fra en prioritering af det økonomiske råderum.

6 Kulturcafeen Vigerslevvej: Kultur- og traditionsdage februar-marts-april
Kultur & Traditions arrangementer – løber igennem 3 mdr. (februar/ marts & april) Sammen skal vi nyde optræden med musik & sang og bevægelse / slå katten a’ tønden og bide til bolle - mens de frivillige gør klar til dejlig kaffe og hjemmebag* Spillemændene spiller dejligt op til Påskehygge – hvor vi skal være kreative og lave påskepynt og kokkerere påskemad, som vi husker det og vi synger til forårets kommen. 
Julen varer lige til påske …. - der skal jo hygges med klippe klistre påskeæg/lave decopage og prøve Pileflet - der noget til alle og man får prøvet sine kræfter a’. Vi byder alle til lidt forårs hygge og den kan man tage glædeligt med hjem!! Forårs Banko med go’ frokost og underholdning i pausen -skal vi ha’ og masser a’ hygge & samvær og nye minderne vi alle kan snakke om. 
Netværkets ønsker at skabe smil og glæde og sende mætte gæster hjem med et smil på læben ……! Tryghed og samvær og glæde er vort motto..! 
Budget: 39.000 kr. 
Ansøgt: 35.800 kr. 
Ansøger har søgt før. I 2018 støttet med samlet beløb på 35.000 kr. fra Lokalpuljen.

Puljeudvalget indstiller at give et begrænset beløb på 28.000 kr. til netværkets forårsaktiviteter. Det begrænsede beløb skal ses ud fra en prioritering af det økonomiske råderum.

OBS: Formanden indstiller, at der stilles krav om en større medfinansieringsandel.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Der er ansøgt for 238.300 kr. Puljeudvalget indstiller for 85.875 kr.

Pulje 2019

Disponeret per 8. januar

Indstillet 8. januar

Resterende pulje

1.376.000 kr. 283.120 kr. 85.875 kr. 1.007.005 kr.

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt med følgende bemærkninger:

Støtte til folkekøkken i Vigerslev gives som underskudsgaranti til udgifter til selve arrangementerne og ikke til lønudgifter.

Ansøgning fra Kulturcafeen Vigerslevvej imødekommes med kr. 12.000,- der gives som et rammebeløb til foråret 2019. Det understreges at bevillingen ikke gives til mad og drikkevarer.

Driss el Mekki var inhabil og forlod lokalet under behandlingen af ansøgning til Pilotprojekt Folkekøkken i Vigerslev.