Mødedato
08-01-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Borgernes Tid
2 Godkendelse af dagsordenen
3 Præsentation af projekt Kulbaneparken (2019-0002511)
4 Mangfoldig og fokuseret borgerdialog (2019-0002465)
5 Høring: Lokalplanforslag for Gl. Køge Landevej (2019-0001232)
6 Høring: Revision af "Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune" (2019-0001772)
7 Høring vedr. Kapacitetsplan for Harrestrup Å (2019-0001832)
8 Orientering om budgetændringer grundet anlægsloft i Københavns Kommune (2019-0002519)
9 Kommentar til Ændring af tidsgerænsede parkeringszoner (2019-0002144)
10 Valby Kulturdage 2019: Datoer og nedsættelse af styregruppe (2018-0344671)
11 Afsættelse af midler til egne arrangementer (2019-0002292)
12 Afsættelse af midler til mini-konference om kultur- og musikskoler i København (2018-0344504)
13 Lokalpuljen (2019-0002389)
14 Meddelelser