Hvordan vurderer vi ansøgningerne?

Vi vurderer hver ansøgning individuelt og de ledige stadepladser vil blive fordelt ud fra:

  • Åbningstider. Du kan benytte din tilladelse fra d. 1. - 24. december og i den periode forventer vi, at du er på pladsen så ofte, som det kan lade sig gøre.
  • Ønsket antal m2. Når du ansøger om et bestemt antal kvadratmeter skønner vi altid, hvad der passer bedst til den konkrete plads. Vi kigger bl.a. på fremkommelighed. Hvis stadet er på en plads eller torv skønner vi, om der fortsat kan foregå andre aktiviteter.
  • Sortiment og koncept. Det handler ikke kun om, hvilken type træer og julevarer du vil sælge, men også om den stemning og atmosfære du ønsker at skabe omkring din stadeplads. At besøge et juletræsstade i København skal være en oplevelse for borgerne.
  • Tilknytning til pladsen/området. Har du fx solgt juletræer på den samme plads i 15 år eller bor din forenings medlemmer i lokalområde er det en fordel.
  • Personligt drevet. Skriv i ansøgningen, hvordan du bidrager til driften af stadet, hvor meget er du på pladsen, hvad er din funktion mv.
  • Derudover prioriteres ansøgninger fra godkendte folkeoplysende foreninger i København.

Skal jeg have et CVR nummer?

Nej det skal du ikke. Men du skal være opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen har nogle regler, du skal overholde. Det er fx momspligtigt, hvis du omsætter for over 50.000 kr. og så skal du registrere din virksomhed på www.virk.dk 

Hvad hvis vi er en forening?

Foreninger har som udgangspunkt fortrinsret til et julestade til salg af juletræer.

Hvis tilladelsen er givet til en forening, så skal foreningens medlemmer stå for salget på pladsen. Foreningen skal være en folkeoplysende forening i Danmark.

Må jeg sælge gløgg på mit julestade?

Ja det må du gerne. Du skal dog blot huske at søge om tilladelse hos Politiet.

Skal jeg pakke mine træer væk om natten?

Det er som udgangspunkt op til dig selv. Erfaringsmæssigt er det dog en god idé at samle træerne på et lidt mindre areal og fx stille hegn omkring, for at sikre at træerne ikke bliver stjålet.

Er der strøm på pladserne?

Som udgangspunkt er der ikke strøm på pladserne. Med undtagelse af enkelte pladser. Det vil fremgå af opslaget for den enkelte stadeplads.

Du skal altid selv betale for dit strømforbrug og eventuel etablering.

Hvis der ikke er strøm, kan der gives tilladelse til en støjsvag generator.

Gentegning af tilladelse

Tilladelsen gives for en treårig periode med mulighed for gentegning.

Du skal gentegne din stadetilladelse det år din tilladelse udløber.

Hvis du i tre år har overholdt kommunens retningslinjer og vilkårene i din tilladelse, vil du have mulighed for at forlænge din tilladelse for yderligere en treårig periode og så fremdeles. På samme måde, som de almindelige faste stadepladser administreres på.

Ovenstående betinges dog af, at der kan opretholdes en stadeplads samme sted. Det vil sige, at det kan være nødvendigt at tilbagekalde din tilladelse, hvis vejarealet skal graves op eller omlægges, bruges til arrangementer eller andre formål. I så fald kan du søge en af de ledige pladser på lige vilkår med øvrige ansøgere.