Virksomheder i betalingsområdet

Som erhvervsdrivende med CVR-adresse inden for betalingsområdet, kan du søge om erhvervslicens til køretøjer, der er indregistreret på gule plader og i virksomhedens CVR-nummer. Hvis køretøjet er leaset eller lejet, skal vedlægges dokumentation, når du ansøger.

Licensen gælder kun til den licenszone, som virksomheden har adresse i. Har din virksomhed brug for at parkere i et større område, kan du alternativt søge om en erhvervslicens+.

Virksomheder med ærinde i betalingsområdet

Har din virksomhed adresse uden for betalingsområdet, men ærinder inden for betalingsområdet kan du købe erhvervsperiodekort til køretøjer, som er indregistrerede på gule nummerplader.

Har virksomheden køretøjer indregistreret på hvide nummerplader, kan du købe periodekort.

Derudover kan der købes p-tid i automaterne på gaden, betales med mobilen eller købes skrabebilletter til at lægge i forruden.

Medarbejdere til virksomheder i betalingsområdet

Ønsker du at parkere dit private køretøj i en gade, som ligger inden for betalingsområdet, kan du købe p-tid i p-automaterne, betale med mobilen eller købe skrabebilletter og periodekort i p-butikken.
Skrabebilletter koster det samme, som den p-tid du kan købe i p-automaterne.

Periodekort kan købes for en periode på minimum fem dage og er billigere end den p-tid, du kan købe i p-automaterne.

Besøgende til virksomheder i betalingsområdet

Alle som besøger betalingsområdet har mulighed for at

Skrabebilletter og periodekort kan også erhverves af virksomheder, der ønsker at betale for besøgenes eller medarbejderes private parkering i gaden.

Betaling for parkering

Se priser mv. på Betaling for parkering

Betaling for parkering - kun offentlig vej

Kommunen råder ikke over private veje og opkræver heller ikke betaling for parkering på privat areal. D. 1. januar 2017 har kommunen overtaget mange af de private fællesveje i kommende gul zone. Du kan se om en et vejstykke er offentlig eller privat ved at klikke Vejstatus under Veje på Københavnerkortet

Overtagelse af private fællesveje

De private fællesveje i den nye, gule zone har ændret status til offentlige veje den 1. januar 2017. Det er nødvendigt for at sikre ensartede p-regler i hele zonen. Fra den dato er det kommunen, der står for al vedligeholdelse og udgifter til vejene. Det eneste, du som grundejer på en tidligere privat fællesvej stadig selv skal sørge for, er at fortovet ud for din ejendom er fejet og fri for sne og is. 

Spørgsmål og svar om vejovertagelser i gul zone – sendt i 2016 til de berørte grundejere

Dit ansvar som grundejer

Kort over veje i Valby, der er blevet offentlige

Kort over veje i gul zone på Nørrebro-Østerbro, der er blevet offentlige

Pris på beboerlicens 2018

Det er besluttet at differentiere beboerlicensens pris efter miljøbelastning for at fremme renere luft og reducere mængden af CO2. Det betyder, at hvis du har en bil som forurener mindre, bliver din beboerlicens også billigere. Miljødifferentieringen er trådt i kraft 1. januar 2017, hvilket betyder, at prisen for en beboerlicens udregnes efter nedenstående skala. Bemærk at dette udelukkende vedkommer prisen på beboerlicenser og ikke erhvervslicenser. Prisen på en erhvervslicens kan du se i p-butikken.

Energiklasse

Pris beboerlicens pr. år

Elbil og brintbil

100 kr.

Energiklasse A+, A++ og A+++

100 kr.

Energiklasse A og B

745 kr.

Køretøjer uden energiklasse 745 kr.

Energiklasse C, D, E, F og G

1.175 kr.

 

Handicapkort

Som indehaver af et handicapkort udstedt af Danske Handicaporganisationer er du undtaget fra at betale for parkering i Københavns Kommune. Er du indehaver af et handicapkort og beboer inden for betalingsområdet, behøver du ikke at søge om licens. Dit gyldige handicapkort skal blot være synligt i forruden på bilen.