Hvis feriepengene bliver sendt til FerieKonto

I marts får du et brev med Digital Post. Her står hvor mange feriedage du har sparet sammen. 

Er dine feriepenge sendt til FerieKonto, skal du ikke have underskrift fra arbejdsgiver, a-kasse eller kommune. Du skal heller ikke sende dit feriebevis ind. 

Du skal dog altid aftale ferien med din arbejdsgiver, kommune eller a-kasse. 

Bemærk, at kommunen og a-kassen har adgang til at få oplyst, om du har fået udbetalt feriepenge fra FerieKonto.

Hvis feriepengene bliver sendt til en privat feriekortordning

Har du fået et feriekort fra en privat feriekortordning, skal du selv underskrive dit feriekort.

Desuden skal en af følgende skrive kortet under: 

  • Din arbejdsgiver, hvis du er i arbejde  
  • A-kassen, hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, er på efterløn eller får supplerende dagpenge eller sygedagpenge 
  • Ydelsesservice København, hvis du modtager kontanthjælp eller sygedagpenge og ikke er medlem af en a-kasse. Ring på tlf. 82 56 40 00 for mere information  
  • Københavns Borgerservice, hvis du er studerende eller folkepensionist uden samtidig at have et arbejde, eller du er på barsel.

Se adresser og åbningstider på Borgerservice 

Sådan gør du når du skal holde ferie og have feriepenge udbetalt

Når du skal holde ferie og have feriepenge udbetalt, skal du enten:

  • Taste din ferie ind på FerieKontos hjemmeside (du skal bruge NemID) eller
  • Taste din ferie ind på FerieKontos TastSelv-telefon 70 11 03 03 (du skal bruge den femcifrede kode fra dit feriebrev).

Valg af dato for feriens start

Første feriedag kan tidligst være den 1. maj året efter, at du har tjent feriepengene. 

Så hurtigt kan du få dine feriepenge

Du kan tidligst få dine feriepenge udbetalt en måned før, du holder første feriedag.

FerieKonto eller feriekort-ordningen sætter pengene ind på din NemKonto cirka fem dage efter, at du har tastet din ferie ind.

 

Sådan beregner du hvor mange feriepenge du kan få

Særligt for studerende på SU

Hvis du ikke har et job ved siden af studierne, må du gerne holde din ferie, mens du studerer og samtidig får SU. Du skal altså ikke nødvendigvis holde fri fra studierne for at få dine feriepenge. 

Har du en arbejdsgiver, mens du studerer, skal du holde fri fra dette job, mens du holder ferien.