Der skal vælges 25 medlemmer

Til Ældrerådet vælges 25 medlemmer for en periode på fire år.

Desuden vælges op til 25 suppleanter.

En suppleant bliver medlem af Ældrerådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst tre måneder.

Sådan stiller du op

For at stille op til ældrerådsvalget skal du aflevere en kandidatanmeldelse og en stillerliste, der er underskrevet af 5-10 stillere. En stiller skal selv have stemmeret til ældrerådsvalget.

Kandidatanmeldelsen og stillerlisten skal være modtaget i Kultur- og Fritidsforvaltningens sekretariat senest den 29. august 2016 klokken12. Adressen er: Rådhuset, 1. sal, vær. 83, 1599 København V. Adressen står også på kandidatanmeldelsen.

Præsentation af kandidater

Kandidaterne opføres på stemmesedlen med fornavn og efternavn i alfabetisk rækkefølge.

Alle kandidater inviteres til fotografering på Københavns Rådhus i starten af september og har mulighed for selv at skrive en kort præsentation (20 ord).

Derefter vises alle kandidater med foto og præsentation på www.kk.dk/valg senest den 1. oktober.

Alle kandidater præsenteres i en samlet annonce i lokalaviser den 11.-12. oktober 2016.

Medlemmerne af ældrerådet skal vælges ved direkte valg. Det betyder, at ældrerådsmedlemmer skal vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer mv.

Stemmesedler til ældrerådsvalg må derfor ikke indeholde reference til politiske partier, interesseorganisationer mv.

Stemmesedlen vil så vidt muligt have et billede af alle kandidater og deres korte præsentation. Det afhænger dog af antallet af kandidater.

Møder i Ældrerådet

Ældrerådet mødes en gang om måneden - dog ikke i juli måned.

Ældrerådet har desuden seks fagudvalg, et forretningsudvalg og et formandskab.

Rådet får sekretariatsbistand af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Du kan læse mere om rådets aktiviteter på Ældrerådets hjemmeside

Valgresultatet

Stemmerne tælles op den 8. november 2016.

De valgte får direkte besked.

Valgresultatet offentliggøres her på hjemmesiden og i annoncer i lokalaviserne.