Om honorarstøtte

Københavns Kommunes honorarstøtte dækker kun ca. halvdelen af musikernes mindsteløn. Hvis du får den honorarstøtte, du har søgt om, skal du derfor også søge Statens Projektstøtteudvalg for Musik. Fristen for at søge Statens Projektstøtteudvalg for Musik er den 1. oktober 2018.

For at søge honorarstøtte hos Statens Projektstøtteudvalg for Musik skal man have modtaget et kommunalt eller kulturregionalt tilskud, der er øremærket musikerhonorarer (honorarstøtte).

Hvert andet år kan spillesteder og musikforeninger søge om to-årig honorarstøtte. Næste gang er for perioden 2020/2021.

OBS: Der gives ikke støtte til lydteknikere. Honorarklip er kun til musikere. (gælder ansøgninger der vedrører støtte i 2019)

 

Så mange penge kan I søge om i honorarstøtte

Der er ikke nogen grænse for, hvor højt et beløb, I som spillested eller musikforening kan søge om. Under Dokumenter på denne side kan du se en lister over, hvor meget spillesteder og musikforeninger har fået i honorarstøtte i 2018/19.

 

Betingelser for at få honorarstøtte

Det er en betingelse for at modtage honorarstøtte, at:

 • den digitale ansøgningsblanket bruges og alle obligatoriske bilag vedhæftes. (Læs mere under : Dette bør din ansøgning om honorarstøtte indeholde)
 • der afholdes mindst 10 koncerter fordelt over minimum 6 måneder
 • hver enkelt musiker aflønnes med - som minimum - Dansk Musikerforbunds gældende minimumstarif*
 • der er offentlig adgang til koncerterne
 • der tages entré til koncerterne
 • der indberettes på de obligatoriske indberetningsskemaer jf. tilsagnsbrev

* Dansk Musiker Forbunds minimumstarif kan findes på www.dmf.dk

Dette bør din ansøgning om honorarstøtte indeholde

Den digitale ansøgningsblanket skal anvendes.

Følgende obligatoriske bilag skal vedhæftes den digitale ansøgningsblanket:

 • Afholdte og planlagte koncerter (obligatorisk skabelon skal bruges)
 • Seneste årsregnskab
 • Budget (obligatorisk skabelon skal bruges)
 • Forventede koncerter (obligatorisk skabelon skal bruges)
 • Genrerinddeling (obligatorisk skabelon skal bruges)
 • Seneste årsregnskab
 • Kopi af endelig afregning af honorarstøtte for forrige år. OBS kun hvis I tidligere har modtaget honorarstøtte

 

 

Udvalget lægger vægt på dette i ansøgningerne om honorarstøtte

Udvalget lægger især vægt på:

• Publikums sammensætning
• De fysiske forhold på spillestedet
• Musikernes oplevelse af spillestedet
• Stedets/arrangørens kunstneriske profil
• Kvalitet i musikprogrammet
• Geografisk spredning
• Seriøse arrangører
• Fornyelse – kunstnerisk nytænkning
• Vækstlag (ene)

Kvittering for din ansøgning om honorarstøtte

Tilsagnsbreve udsendes senest fem dage efter afgørelsen.

Tilskud offentliggøres på denne side umiddelbart efter udvalgets møde.

Sådan får du udbetalt honorarstøtte

Støtten vil blive udbetalt i starten af januar.

Honorarstøtte på 80.000 kr. eller over udbetales i to lige store rater. Første rate udbetales i starten af januar. Anden rate udbetales efter modtagelse af indberetningsskema for første halvår, dog tidligst den 1. juli.

OBS: Der gives ikke støtte til lydteknikere. Honorarklip er kun til musikere. (gælder ansøgninger der vedrører støtte i 2019)

Indberetning og endelig afregning (frister)

Senest den 1. august skal indberetningsskema for det foregående halvår indsendes. (skabelon ligger nederst på siden)

Senest den 1. maj skal afregningsskema for hele året i har modtaget honorarstøtte indsendes. (skabelon ligger nederst på siden)