Om honorarstøtte

Københavns Kommunes honorarstøtte dækker kun ca. halvdelen af musikernes mindsteløn. Hvis du får den honorarstøtte, du har søgt om, skal du derfor også søge Statens Projektstøtteudvalg for Musik. Fristen for at søge Statens Projektstøtteudvalg for Musik er den 2. oktober 2017.

For at søge honorarstøtte hos Statens Projektstøtteudvalg for Musik skal man have modtaget et kommunalt eller kulturregionalt tilskud, der er øremærket musikerhonorarer (honorarstøtte).

Hvert andet år kan spillesteder og musikforeninger søge om to-årig honorarstøtte. Næste gang er for perioden 2018/2019.

 

Så mange penge kan I søge om i honorarstøtte

Der er ikke nogen grænse for, hvor højt et beløb, I som spillested eller musikforening kan søge om. Under Dokumenter på denne side kan du se en lister over, hvor meget spillesteder og musikforeninger har fået i honorarstøtte i 2017.

 

Betingelser for at få honorarstøtte

Det er en betingelse for at modtage honorarstøtte, at:

  • den digitale ansøgningsblanket bruges og alle obligatoriske bilag vedhæftes. (Læs mere under : Dette bør din ansøgning om honorarstøtte indeholde)
  • der afholdes mindst 10 koncerter fordelt over minimum 6 måneder
  • hver enkelt musiker aflønnes med - som minimum - Dansk Musikerforbunds gældende minimumstarif*
  • der er offentlig adgang til koncerterne
  • der tages entré til koncerterne
  • der indberettes på de obligatoriske indberetningsskemaer jf. tilsagnsbrev

* Dansk Musiker Forbunds minimumstarif for perioden 1. april 2016 – 31. marts 2017 udgør 1.958 kr. - www.dmf.dk

Dette bør din ansøgning om honorarstøtte indeholde

Den digitale ansøgningsblanket skal anvendes.

Følgende bilag skal vedhæftes den digitale ansøgningsblanket: (bilag bliver lagt på hjemmesiden den 15. juni 2017)

  • Afholdte og planlagte koncerter (skabelon ligger nederst på siden) Det er obligatorisk, at skabelonen anvendes.
  • Seneste årsregnskab

 

 

Udvalget lægger vægt på dette i ansøgningerne om honorarstøtte

Udvalget lægger især vægt på:

• Publikums sammensætning
• De fysiske forhold på spillestedet
• Musikernes oplevelse af spillestedet
• Stedets/arrangørens kunstneriske profil
• Kvalitet i musikprogrammet
• Geografisk spredning
• Seriøse arrangører
• Fornyelse – kunstnerisk nytænkning
• Vækstlag (ene)

Kvittering for din ansøgning om honorarstøtte

Tilsagnsbreve udsendes senest fem dage efter afgørelsen.

Tilskud offentliggøres på denne side umiddelbart efter udvalgets møde.

Sådan får du udbetalt honorarstøtte

Støtten vil blive udbetalt i starten af januar.

Honorarstøtte på 80.000 kr. eller over udbetales i to lige store rater. Første rate udbetales i starten af januar. Anden rate udbetales efter modtagelse af indberetningsskema for første halvår, dog tidligst den 1. juli.