Om honorarstøtte

Københavns Kommunes honorarstøtte dækker kun ca. halvdelen af musikernes mindsteløn. Hvis du får den honorarstøtte, du har søgt om, skal du derfor også søge Statens Projektstøtteudvalg for Musik. Fristen for at søge Statens Projektstøtteudvalg for Musik er den 3. oktober 2016.

For at søge honorarstøtte hos Statens Projektstøtteudvalg for Musik skal du have modtaget et kommunalt eller kulturregionalt tilskud, der er øremærket musikerhonorarer (honorarstøtte).

Hvert andet år kan spillesteder og musikforeninger søge om to-årig honorarstøtte. Næste gang er for perioden 2018/2019.

 

Så mange penge kan I søge om i honorarstøtte

Der er ikke nogen grænse for, hvor højt et beløb, I som spillested eller musikforening kan søge om.

Under Dokumenter på denne side kan du se en lister over, hvor meget forskellige spillesteder og musikforeninger har fået i honorarstøtte for perioden 2016/2017.

Betingelser for at få honorarstøtte

Det er en betingelse for at modtage honorarstøtte, at:

 • den digitale ansøgningsblanket bruges og alle bilag vedhæftes. (Læs mere under : Dette bør din ansøgning om honorarstøtte indeholde)
 • der afholdes mindst 10 koncerter fordelt over minimum 6 måneder
 • hver enkelt musiker aflønnes med - som minimum - Dansk Musikerforbunds gældende minimumstarif*
 • der er offentlig adgang til koncerterne
 • der tages entré til koncerterne
 • der indberettes halvårligt på de obligatoriske indberetningsskemaer

* Dansk Musiker Forbunds minimumstarif for perioden 1. april 2016 – 31. marts 2017 udgør 1.958 kr. - www.dmf.dk

Dette bør din ansøgning om honorarstøtte indeholde

Den digitale ansøgningsblanket skal anvendes.

Følgende bilag skal vedhæftes den digitale ansøgningsblanket:

 • Uddybende ansøgning (skabelon ligger nederst på siden)
 • Afholdte koncerter (skabelon ligger nederst på siden)
 • Forventede koncerter du søger honorarstøtte til (skabelon ligger nederst på siden)
 • Budget for ansøgningsperioden 1. januar til 31. december (skabelon ligger nederst på siden)
 • Genreinddelingsskema (skabelon ligger nederst på siden)
 • Seneste årsregnskab

Under dokumenter på denne side finder du alle skabelonerne.

Udvalget lægger vægt på dette i ansøgningerne om honorarstøtte

Udvalget lægger især vægt på:
• Publikums sammensætning
• De fysiske forhold på spillestedet
• Musikernes oplevelse af spillestedet
• Stedets/arrangørens kunstneriske profil
• Kvalitet i musikprogrammet
• Geografisk spredning
• Seriøse arrangører
• Fornyelse – kunstnerisk nytænkning
• Vækstlag (ene)

Kvittering for din ansøgning om honorarstøtte

Tilsagnsbreve udsendes i starten af oktober 2016.

Tilskud offentliggøres på denne side umiddelbart efter udvalgets møde den 28. september 2016.

 

Sådan får du udbetalt honorarstøtte

Støtten vil blive udbetalt i starten af januar.

Honorarstøtte på 80.000 kr. eller over udbetales i to lige store rater. Første rate udbetales i starten af januar. Anden rate udbetales efter modtagelse af indberetningsskema for første halvår, dog tidligst den 1. juli.