Om pleje- og aktivitetspuljen

Københavns Musikudvalg skal sammensætte en liste over musikere og bands fordelt på genrer. Pleje- og aktivitetscentrene kan så vælge musikerne fra listen.

Pleje- og aktivitetscentrene har mulighed for at få betalt et antal musikerlønninger (svarende til den gældende minimumstarif).

Pleje- og aktivitetscentrene kan selv vælge, om de vil bruge det på flere koncerter med hver én musiker eller på én koncert med et band med to, tre eller fire medlemmer.

Betingelser for at søge om at komme på listen

Det er en betingelse for at søge, at:

  • I spiller musik af professionel kvalitet.
  • I selv kan medbringe udstyr, fx. instrumenter, højtalere, stativer m.m.
  • I så vidt muligt kan holde koncerterne i dagtimerne.

 

Dette bør din ansøgning indeholde

Den digitale ansøgningsblanket skal anvendes.

Følgende bilag skal vedhæftes:

  • CV for alle musikere

 

 

Behandling af din ansøgning

Musikudvalget behandlede alle ansøgninger den 6. december 2017.

Tilsagnsbreve udsendes efter Musikudvalgets møde.

Når I er kommet på listen

Plejehjemmet eller aktivitetscenteret kontakter jer direkte, hvorefter I aftaler, hvornår koncerten skal afholdes.

I skal selv medbringe udstyr m.m. til koncerterne.

 

Sådan får du udbetalt dit honorar

Efter koncerten skal I gøre to ting for at få udbetalt jeres honorar:

  • I skal sammen med pleje- eller aktivitetscenteret udfylde det indberetningsskema, der ligger på www.kk.dk/musik  Pleje- og aktivitetscenteret sørger herefter for at indsende indberetningen til Julie Ingebrigtsen gj9a@kff.kk.dk  
  • Indsende faktura via virk.dk på arrangementet. Honoraret vil først blive udbetalt, når fakturaen er modtaget. Vejledning til hvordan man oprette faktura via virk.dk findes nederst på siden.

Honorar svarer til DMFs minimumstarif der reguleres hvert år den 1. april. (minimumstariffen er fra 1/4-2017-30/3-2018 på 2.002 kr. Fra 1/4-2018-30/3-2019 på 2047,50 kr.)