Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er, hvis plejen eller behandlingen af en borger ikke gik som forventet. Hændelsen giver typisk en oplevelse af at: ”Det burde ikke være sket” - ”Det kunne være gjort bedre” eller ”Det her var tæt på at gå galt”.
En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du eller din pårørende:

 • får forkert medicin
 • får liggesår
 • får urinvejsinfektion eller lungebetændelse
 • får forsinket pleje eller behandling

Ikke en klagevej

Rapportering af utilsigtede hændelser er ikke en klagevej. Når du indrapporterer en hændelse, giver du kommunen mulighed for at lære af det, der er sket og forebygge at det sker igen. 

Hvorfor skal jeg rapportere?

Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er at lære og forebygge, så mængden af hændelser kan reduceres og lignende ikke sker igen.

Hvad kan jeg rapportere?

Du kan rapportere hændelser, hvor mangler eller brister i sikkerheden førte til, at en eller flere personer blev skadet eller udsat for en risiko for skade.

Du kan rapportere en hændelse til kommunen, hvis den er opstået:

 • i hjemmesygeplejen
 • på et plejehjem
 • på et botilbud / i sociale sundhedstilbud
 • i sundhedsplejen
 • i misbrugsbehandling
 • i tandplejen
 • i sundhedshuse/genoptræning

Hvordan kan jeg rapportere?

Du rapporterer til Sundhedsstyrelsens database ved at gå ind på DPSD.dk. Her kan du vælge mellem et skema for patienter/borgere og et for pårørende.

Når du indrapporterer din hændelse, skal du være opmærksom på at vælge det rigtige ”hændelsessted”- altså dér, hvor den utilsigtede hændelse er sket. Er hændelsen sket på et botilbud/ hjemmesygeplejen/ plejehjem/ sundhedsplejen og andre kommunale sundhedstilbud, skal du vælge ”Københavns Kommune”.

Er hændelsen sket på et hospital/ hos den praktiserende læge/ speciallæger og andre regionale sundhedstilbud, skal du vælge det pågældende ”hændelsessted”.

Hvad sker der med rapporteringerne?

Det pågældende hændelsessted modtager og behandler din rapportering.  Patientombuddet samler desuden alle utilsigtede hændelser for hele Danmark med det formål at skabe læring på nationalt plan.

Får jeg besked om hvad der sker med min rapportering

Rapporteringer om en utilsigtet hændelse er ikke en klage. Som udgangspunkt får du derfor ikke nærmere besked om, hvad kommunen vil gøre for at forebygge at det sker igen. I visse tilfælde kan vi dog vælge at kontakte dig i forbindelse med behandlingen af din indrapportering.