Hvis du er jobparat

Hvis jobcentret vurderer, at du er jobparat, betyder det, at du så hurtigt som muligt skal i job og intensivt søge forskellige typer af job. Hvis det ikke lykkes for dig inden for tre måneder, skal du arbejde for din kontanthjælp. Det betyder, at du enten skal i:

​Du skal til første samtale i jobcentret senest en uge efter den første henvendelse til kommunen om hjælp. Du skal derefter til to samtaler i jobcentret i løbet af de første tre måneder, du er blevet ledig. Hvis du ikke er kommet i job, skal du i løbet af 12 måneder til yderligere fire samtaler i jobcentret. 

Hvis du er aktivitetsparat

Hvis jobcentret vurderer, at du er aktivitetsparat, betyder det, at du vil få ekstra hjælp og støtte, så du på længere sigt kan få et job. Du vil skulle deltage i et forløb, der kan gøre dig klar til at få et job - senest seks måneder efter, du har henvendt dig i jobcentret.

Du kan enten komme i virksomhedspraktik, løntilskud eller få et vejlednings- og opkvalificeringsforløb. 

Hvis jobcentret vurderer, at du har behov for det, vil du få en mentor, der kan hjælpe og støtte dig med de udfordringer, du kan have i forhold til at få et job. Du vil også blive tilbudt at få en koordinerende sagsbehandler, som kan hjælpe dig med kontakten til andre forvaltninger. 

Du skal til din første samtale i jobcenteret senest en uge, fra du er meldt ledig. Hvis du ikke har fået et job, skal du i løbet af 12 måneder til yderligere 4 samtaler i jobcenteret.