Udviklingsorienteret og erfaren projektleder til Vejvedligehold i Teknik- og Miljøforvaltningen

Vil du være med til at sætte dit præg på hovedstaden ved at sikre høj kvalitet og udvikling i vedligeholdelsen af byens vejinfrastruktur? Så har du chancen for at komme med på holdet nu. 
 
Som projektleder, med ansvar for planlægning og styring af de større vedligeholdelsesprojekter på vejinfrastrukturen i Hovedstaden, bliver du en vigtig bidragsyder til byens udvikling. Hver dag får du mulighed for at bringe din faglighed og dit helhedssyn i spil i samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer i et levende, uformelt og ambitiøst miljø.  
 
Du bliver en del af den nye enhed Vejvedligehold – Større opgaver, som planlægger, programmerer og selv anlægger større vedligeholdelses- og anlægsopgaver, herunder opbrydning, brøndarbejde, brolægningsopgaver, samt fræserarbejde og asfaltudlægning.  
 
Erfaren projektleder, der navigerer sikkert  
Du er en engageret og dynamisk person med en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør, konstruktør, landskabsarkitekt eller tilsvarende med kendskab til AB92 og erfaring inden for projektledelse af anlægsopgaver. Gerne med erfaring fra projekterende rådgivervirksomhed, entreprenørbranchen eller anden offentlig/privat bygherre.  
 
Vi forventer, at du 
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og evner at se fremad og agere rettidigt  
 • Har sans for tekniske problemstillinger og løsning af disse  
 • Har gode kommunikative evner i både skrift og tale  
 • Har situationsfornemmelse og er god til at samarbejde på tværs i en stor organisation med alle faggrupper  
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation  
 • Kan bevare overblikket og det gode humør – også når det hele går stærkt
Herudover lægger vi vægt på, at du har overblik, at du har stærke evner til at prioritere og strukturere opgaver undervejs i processen, og at du derfor også kan agere fleksibelt i forhold til skiftende mål. Du har personlig gennemslagskraft og mestrer naturligt samarbejdets mange facetter. Du er optaget af at nå i mål, og forstår at have fokus på faktorerne tid, økonomi, kvalitet og proces. Du opleves som imødekommende og konstruktiv, og du kommunikerer direkte, åbent og inddragende.  
 
Fokus på succesfuld gennemførelse og flair for optimering  
I disse år investerer Københavns Kommune massivt i drift og genopretningen af byens vejinfrastruktur. At vedligeholde og renovere vejinfrastrukturen i en travl og dynamisk by stiller store krav til forvaltningen. Planlægningen skal operationaliseres og vejrenoveringsarbejder skal koordineres med udgangspunkt i den vejtekniske kunnen og entreprenørmæssige kundskaber.  
 
Dine primære opgaver er, at
 • Varetage den overordnede styring af enhedens anlægsportefølje  
 • Sikre en samlet tidsplanlægning og økonomistyring  
 • Deltage i besigtigelser af byens vejinfrastruktur  
 • Kvalitetssikre tegningsmateriale og arbejdsbeskrivelser til projekter  
 • Instruere og videreformidle projekter til udførelse  
 • Sikre den gennemgående og tværfaglige kommunikation ved projekter
Sammen finder vi de gode løsninger for byen 
Vi arbejder i en teamstruktur, hvor alle udfylder en vigtig rolle i teamet. Alle har egne ansvarsområder, men indgår også i løsningen af andre vigtige og akutte opgaver. Vi er engagerede i vores arbejde og stolte af at bidrage til den fortsatte positive udvikling af København.  
 
Organisation  
Du bliver ansat i Byens Fysik, hvor ca. 300 personer arbejder med alt fra planlægning og prioritering af vedligeholdelse af byens fysiske elementer til færdigudvikling og gennemførelse af anlægsprojekter. Vi huser også en række særlige indsatsområder med egne projektorganisationer, herunder genopretningsprogrammet for vejområdet, Cykelprogrammet og Områdefornyelser rundt omkring i byen.  
 
Vi tilbyder dig  
En arbejdsplads med et tæt og fagligt inspirerende samarbejde med erfarne og kompetente kolleger. Jobbet indeholder gode muligheder for personlig og faglig udvikling i en dynamisk offentlig forvaltning. Stemningen er præget af en uformel og løsningsorienteret omgangstone, hvor der også er rum til smil og latter i en travl hverdag.  
 
Vi holder til på Kraftværksvej, 2300 Københavns S.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med forhandlingsberettigede organisation.  
 
Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen på www.kk.dk og www.tmf.kk.dk.
 
Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2018.  
 
Yderligere oplysninger 
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef Rikard Nannestad på 2890 1242.
 
Vedhæft din ansøgning samt CV, når du søger stillingen. Øvrige relevante dokumenter som eksamensbeviser eller lignende, har du lejlighed til at medbringe ved en eventuel samtale.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 2. juli 2018.  
Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 27.  
 
Om Teknik- og Miljøforvaltningen  
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr. 
 


Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.