Udvikling, levering og drift og support af it-system (Leverandørplatformen)

Offentliggjort:
20.11.2019
Frist:
19.12.2019, kl. 12.00
En løsning til at understøtte ordrestyring, afrapportering og fakturering for Beskæftigelsesleverandørerne til beskæftigelsesindsatsen.

Københavns Kommunes Beskæftigelses- og integrationsforvaltning (BIF) ønsker med dette projekt at anskaffe og implementere en løsning, der skal understøtte ordrestyring, afrapportering og fakturering for beskæftigelsesleverandørerne til beskæftigelsesindsatsen.

Den nye løsning skal:

  • understøtte brugervenlighed og mere smidige og automatiserede administrative forretningsgange. Det skal tilsammen være med til at understøtte en forbedret sagsbehandling, en forbedring af brugeroplevelsen i forhold til det nuværende system og forbedre samarbejdet mellem Københavns Kommunes jobcentre og beskæftigelsesleverandørerne.
  • sikre, at der gennem automatisering og smidige arbejdsgange kommer en øget kvalitet i beskæftigelsesleverandørernes arbejde, fakturering og afrapportering til Københavns Kommune.
  • gøre Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen lovmedholdelig i forhold til GDPR.
  • bidrage til en forbedret kommunikation mellem forvaltningen og Beskæftigelsesleverandørerne
  • understøtte de administrative arbejdsprocesser, der er forbundet med samarbejdet mellem forvaltningen og Beskæftigelsesleverandørerne.
  • fungere som et ordrestyringssystem, der skal hjælpe de Beskæftigelsesleverandører med at håndtere alle de ordrer de modtager fra forvaltningen.
  • bidrage til de eksterne leverandørers løsning af deres opgaver i forbindelse med at hjælpe ledige københavnere i enten uddannelse eller arbejde.

Den nye løsning skal også bidrage til, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen internt får en forbedret styring af borgerens beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb. Det skal ske ved, der kommer en øget kvalitet i forhold til afrapportering af borgerens udbytte og progression i forløbet. Løsningen skal gøre kommunikation mellem sagsbehandlerne i jobcenteret mere smidig og sikker i kraft af, at tilpasninger til borgerens situation kan ske hurtigere end tidligere.
Løsningen forventes desuden at understøtte BIF ledelsesinformationssystems arbejde ved levering af data til økonomisk opfølgning på disponeringer i beskæftigelsesindsatsen.

Hvornår er der frist for at ansøge?

Frist for ansøgning: 19. december 2019

Læs mere på udbudsportalen