Udvikling af mad- og måltidsområdet i Københavns Kommune

Offentliggjort:
22.12.2015, Kl
Frist:
02.02.2016, Kl
Udbud af rammeaftale vedr. bistand til yderligere udvikling af mad- og måltidsområdet i Københavns Kommune

Københavns Kommune har med arbejdet på mad- og måltidsområdet opnået banebrydende resultater inden for både madkvalitet samt økologiomlægning, hvor målet er 90 % økologi i alle kommunens køkkener. Kommunen ønsker at bevare sin førende position som en by, der arbejder ambitiøs og målrettet med mad- og måltidsområdet, hvilket fremover vil kræve både forankring og videreudvikling af indsatserne.

Da alle kommunens køkkener endnu ikke har opnået målet om 90 % økologi og fordi der er ønske om at gå over til at benytte ”Det Økologiske Spisemærke” som målemetode, vil der fortsat være behov for hhv. at omlægge og fastholde køkkener til økologisk drift samt yde bistand og vejledning i forbindelse med økologiomlægning og økologiforsyning (leverancer af økologiske fødevarer). Ydermere er der fremadrettet fortsat et potentiale for yderligere kvalitetsløft af mad- og måltidsområdet i kommunen. I den forbindelse er der besluttet at øge fokus på borgerinddragelse, hverdagsdemokrati, samt specialiserede ernæringsmæssige behov. Med afsæt heri ønskes en videreudvikling af madkvalitetsmodellen Køkkenløftet, således at den i højere grad end i dag rummer borgerinddragelse, hverdagsdemokrati og specialiserede behov, herunder hensyntagen til forskellige ernæringsbehov hos forskellige borgergrupper.  

Nærværende udbud omfatter 4 overordnede ydelsesområder/delaftaler:

  1. Fødevarefaglig bistand i forbindelse med indkøbsaftaler (Delaftale 1)
  2. Etablering, drift og vedligehold af urbane haver og lign. i København (Delaftale 2)
  3. Udvikling og afvikling af understøttende aktiviteter målrettet udsatte borgere med mad som omdrejningspunkt (Delaftale 3)
  4. Økologiomlægning og videreudvikling af madkvaliteten i kommunens institutioner (Delaftale 4)

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud via udbudssystemet Mercell Sourcing Service.

Link til prækvalifikationsmaterialet: http://dk.mercell.com/permalink/55453819.aspx