Signs of Safety

Signs of safety-metoden hviler på et anerkendende, ressource- og løsningsfokuseret grundlag. Den har bl.a. fokus på at involvere og informere forældrene i alle led i myndighedsarbejdet, og den lægger vægt på at invitere forældrene og netværk til at tage ansvar for at bidrage til løsninger på de bekymringer, der er i forhold til barnet/den unge. Læs mere om metoden og de konkrete redskaber, der bygger på metoden her

Forandringskompasset

Forandringskompasset er Socialforvaltningens effektstyrings- og læringskoncept, som gør det muligt systematisk at følge med i borgerens trivsel og udvikling på en række områder.

Der er to formål med Forandringskompasset:

  1. Det er et praksisorienteret dialogværktøj til både myndighedspersonale og institutionstilbud, som gennem et fælles sprog og en fælles systematik får mulighed for at tale om og fokusere på borgernes trivsel og udvikling over tid.
  2. Det er et redskab, som skal generere ledelsesinformation og dermed understøtte ledelsesdialogen i forhold til, hvordan Socialforvaltningen kan skabe bedre resultater for borgerne.

Læs mere om Forandringskompasset og effektstyring og -læring her