Udkast til udbudsmateriale vedr. Helhedsgenopretning af veje til høring

Offentliggjort:
15.06.2017, Kl
Frist:
14.07.2017, Kl
Udkast til udbudsmateriale vedrørende rammeaftale om Helhedsgenopretning af veje offentliggøres hermed til høring.

Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltingen offentliggører hermed udkast til udbudsmateriale for rammeaftale om helhedsgenopretning af veje til høring.

Udbuddet angår en rammeaftale med tre hovedentreprenører vedrørende genopretning af veje i Københavns Kommune.

Projektporteføljen i rammeaftalen består primært af kommunale vejstrækninger og pladser, som skal genoprettes grundet nedslidning. Der genoprettes som udgangspunkt fra facade til facade, også kaldet helhedsgenopretning.

Helhedsgenopretning indebærer, at nedslidte sammenhængende kørebanestrækninger genoprettes, hvor alt genopretningskrævende indenfor kørebaner, afvanding (vejbrønde og stikledninger), cykelstier, fortove, belysningskabler og signalanlæg på de pågældende strækninger genoprettes. Hovedparten af vejbrønde og stikledninger genoprettes af fagentreprenør på anden rammeaftale forud for hovedentreprisen, hvor der primært benyttes opgravningsfri metode. Projektporteføljen består af både store og små veje og pladser med meget forskellig trafikintensitet og pladsforhold. Hovedentreprenørerne skal kunne håndtere både store og små projekter i tæt og mindre tæt byområde i Københavns Kommune.

Interesserede aktører opfordres til at gøre sig bekendt med udbudsmaterialet, og rette skriftlig henvendelse til ordregivers kontaktperson, hvis der konstateres elementer i materialet som fremstår uklart, uhensigtsmæssigt, mangelfuldt eller af anden grund bør genovervejes af bygherren.

Denne høringsperiode vil løbe indtil d. 14.7.2017, hvorefter bygherren vil samle høringssvar sammen og indarbejde evt. ændringer i udbudsmaterialet.

Herefter forventes udbuddet igangsat med fremsendelse af udbudsbekendtgørelse d. 1.8.2017.

Forventningen er, at udbuddet gennemføres som offentligt udbud, med tilbudsfrist d. 1.9.2017 og indgåelse af rammeaftalen d. 3.10.2017.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.