Hvad gør jeg hvis jeg ikke har NemID?

Du kan bestille NemID på www.nemid.nu. Det kræver et gyldigt dansk pas eller kørekort.

Du kan også få udstedt NemID i Borgerservice og i Borgerservice KVIK. Du skal medbringe gyldig billedlegitimation.

Hvad gør jeg, hvis jeg allerede modtager særlig støtte og har et spørgsmål?

Du kan kontakte Ydelsesservice, hvis du har spørgsmål eller nye oplysninger til os. Send en mail til kontanthjaelp@bif.kk.dk eller ring til os på telefon 82 56 40 00.
Hvis dine boligudgifter har ændret sig, skal du sende dokumentation på ændringerne til enten Ydelsesservice, Postboks 210, 1502 København V eller du kan scanne dokumentationen ind og sende den via sikker mail, digital post eller e-boks – du kan læse mere om sikker post på www.kk.dk/digitalpost og har du ikke en computer eller en scanner selv, kan du låne en i Borgerservice.

Hvordan beregnes den særlige støtte?

Den særlige støtte, der er skattefri, beregnes ud fra mange forskellige forhold, som eksempelvis dine boligudgifter, din tidligere indtægt, om du har børn m.m.
Hvis du bor i en lejebolig indgår den fulde boligsikring i beregningen af særlig støtte.
Hvis du endnu ikke har søgt om boligsikring, når du søger om særlig støtte, laver Ydelsesservice et foreløbigt skøn over, hvor meget du har ret til at få i boligsikring. Det skønsmæssige beløb trækkes fra din særlige støtte, indtil du fortæller os, hvor meget Borgerservice har beregnet din boligsikring til.
Hvis du bor i en andels- eller ejerbolig og har boligudgifter til renter og afdrag, fungerer den særlige støtte helt eller delvist som et lån, der skal betales tilbage. Du kan vælge kun at få udbetalt den del af støtte, der ikke skal betales tilbage.

Hvad gør jeg med dokumentationen som skal sendes i forbindelse med min ansøgning?

Når du sender dit ansøgningsskema til os, er det vigtigt at du også sender al dokumentation med, som vi beder om i skemaet.

Er du logget ind med NemID, fremgår det til sidst, hvilke typer af dokumentation, der kan være relevant, at du sender med.

Hvis du eftersende dokumentationen kan du gøre det enten digitalt via din digitale postkasse eller sende det til vores postboks, brug følgende adresse:

Ydelsesservice København
Postboks 210
1502 København V 

 

Sådan søger du om særlig støtte

Du kan bruge selvbetjeningsløsningen ovenfor til at søge om særlig støtte digitalt ved brug af NemID ved at trykke på "søg støtte".

Har du ikke en NemID, har du stadig mulighed for at udfylde skemaet elektronisk. Du trykker på "søg støtte" i linket til selvbetjeningsløsningen, hvorefter du udfylder ansøgningen uden at logge ind med NemID. Derpå udskriver og sender du ansøgningsskemaet sammen med din dokumentation til Ydelsesservice, Postboks 210, 1502 København V.