Fhv. Brændevinsbrænder og Raadmand Syndergaards Legat

Fundatsformål

Elever ved NEXT - Uddannelse København (tidligere Københavns Tekniske Skole og fusioneret med CPH West) og Maskinmesterskolen København (tidligere Københavns Maskinmesterskole).

Kan søges af

Elever ved NEXT - Uddannelse København (tidligere Københavns Tekniske Skole og fusioneret med CPH West) og Maskinmesterskolen København (tidligere Københavns Maskinmesterskole).

Ansøgninger

Ansøgninger skal fremsendes til henholdsvis:

NEXT Uddannelse København, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby. Telefon 33 88 00 00, og 

Maskinmesterskolen København, Akademivej, Bygning 358, 2800  Kgs. Lyngby. Tlf. 45 25 76 00.

Evt. yderligere information:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat & Presse
Rådhuset
1599 København V

 

Georg og Emilie Petersens legatfond

Fundatsformål

  1. Trængende unge mennesker under uddannelse, og
  2. Støtte til ferie- og svagbørnskolonier, institutioner og lignende for børn og unge.

Kan søges af

  1. Københavnske studerende, som har boet i Københavns Kommune de seneste 3 år, og
  2. Københavnske institutioner, foreninger m.v.

Ansøgninger

  1. Ansøgningsperioden er 1. februar - 31. marts.
     
  2. Kan søges hele året. Intet ansøgningsskema.

 

Postadresse og yderligere information:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat & Presse
Rådhuset
1599 København V

Københavns Kommunes legat for uddannelse, etablering mv.

Fundatsformål

Støtte til uddannelse og etablering til personer med bopæl i Københavns Kommune.

Kan søges af

Til studier og etablering for københavnske studerende, som har boet i Københavns Kommune uafbrudt de seneste 3 år. 

Ansøgninger

Ansøgningsperioden er stadig 1. februar - 31. marts.

Postadresse og yderligere information:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat & Presse
Rådhuset
1599 København V

Fabrikant Jens Ulfbeck og hustru Carla, f. Ranvers mindelegat

Fundatsformål

Støtte til uddannelse i praktiske og videnskabelige retninger med fortrinsret for slægt.

Kan søges af

Til studier for københavnske studerende, som har boet i Københavns Kommune uafbrudt de seneste 3 år. 

Ansøgninger

Dette legat kan ikke søges i år (2017), da der ikke er beløb til uddeling.

Postadresse og yderligere information:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat & Presse
Rådhuset
1599 København V

Københavns Kommunes opfostringshus- og uddannelseslegat

Fundatsformål

Opmuntring og støtte for eleverne ved Det kgl. Opfostringshus.
Såfremt Det kgl. Opfostringshus som institution for børn og unge er ophørt med at bestå, kan støtte også ydes til elever på andre tilsvarende institutioner.

Støtte skal fortrinsvis anvendes til formål, hvortil der ikke ydes støtte af det offentlige.

Kan søges af

Det kgl. Opfostringshus til eleverne. Såfremt Det kgl. Opfostringshus er ophørt med at bestå, kan andre tilsvarende institutioner også søge støtte.

Ansøgninger

Evt. yderligere information:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat & Presse
Rådhuset
1599 København V

Kuratelet for "De forenede Kirkeskoler" og Københavns Drengekor

Fundatsformål

6/7 til driften af Københavns Drengekor, og 1/7 til fordel for elever i Sangskolen Sankt Annæ Gymnasium eller som beklædnings- og rejseudgifter vedr. både Københavns Drengekor og Sankt Annæ Gymnasiums Pigekor. 

Kan ikke søges gennem Københavns Kommune.

Ansøgninger

Henvendelse til Sankt Annæ Gymnasium, sanginspektøren, Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby.

 

Tove og Christian Lypperts legat

Fundatsformål

Nuværende og afgåede elever fra Gefion Gymnasium (tidl. Metropolitanskolen) og Københavns åbne Gymnasium (tidligere Vestre Borgerdydskole).

Kan søges af

Nuværende og afgåede elever fra Gefion Gymnasium (tidl. Metropolitanskolen) og Københavns åbne Gymnasium (tidligere Vestre Borgerdydskole).

Ansøgninger

Ansøgninger skal sendes til henholdsvis: 
Gefion Gymnasium, Øster Voldgade 10, 1350  København K, Telefon 33 96 41 41 og
Københavns åbne Gymnasium, Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby. Telefon 36 46 33 50.

Evt. yderligere information:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat & Presse
Rådhuset
1599 København V

Sankt Annæ Pigekors Legatfond

Fundatsformål

Til foreningen Sankt Annæ Pigekor som tilskud til korets drift. 

Kan ikke søges gennem Københavns Kommune

Ansøgninger

Eventuel henvendelse til Sankt Annæ Gymnasium, sanginspektøren, Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby

Biblioteksgaardens rejsefond

Fundatsformål

Uddannelsesformål for personale i Bibliotekerne, Københavns Kommune.

Kan søges af

Personale i Bibliotekerne, København.

Ansøgninger

Ved ansøgning skal henvendelse ske til: 
Kultur- og Fritidsforvaltningen, Hovedbiblioteket og Biblioteksudvikling, Sekretariat og Projekt, Henriette Hye-Knudsen, Krystalgade 15, 1172  København K.