Udbudskonsulent til materiel i Teknik- og Miljøforvaltningen i København

Materieludvikling i Byens Drift søger en engageret, dygtig og erfaren medarbejder til fast stilling som udbudskonsulent og sagsbehandler på materielområdet.

Materieludvikling udbyder, indkøber, registrerer og sælger materiel for Københavns Kommune. Det omfatter over 2.000 køretøjer og specialmateriel til en samlet anlægsværdi på knapt 600 mio. kr. Udbuddene skal understøtte kommunens drift og mål, herunder mål om København som CO2-neutral by i 2025 samt ønsker om at nedbringe partikelforurening, øge trafiksikkerheden og reducere støj.

Udbuddene tager udgangspunkt i byens og driftens behov og gennemføres under inddragelse af brugerne med fokus på overholdelse af love og regler, effektiv driftsanvendelse, arbejdsmiljø- og miljøforhold samt anskaffelses- og driftsøkonomi.

Vi arbejder samtidig på at samle en større del af kommunens materieludbud i enheden, så kommunen udnytter sine materieludbudskompetencer bedst muligt og når sine vedtagne mål på miljø- og transportområdet.

Udbudskonsulent med materielkendskab
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring indenfor udbud, anskaffelse og drift.

Du skal planlægge de enkelte udbud og inddrage brugerne, skrive tekniske kravspecifikationer, gennemføre udbud og indkøb sammen med dine kolleger i enheden og på tværs af organisationen. Du skal kunne følge op på kontrakterne. Du skal være god til at forstå og kommunikere med brugere og leverandører, sætte dig ind i komplekst stof og rumme og håndtere mange daglige udfordringer med en fleksibel og positiv tilgang.

Du skal være lydhør over for interessenter og samarbejdspartnere for at sikre den bedste løsning med fokus på planlægning, kvalitet, indkøb og aflevering til drift. Blandt dine nærmeste kolleger er en udbudsjurist og en fagansvarlig.

Du

 • har erfaring med materielindkøb og har godt styr på lovgivning, regler og værktøjer
 • kan drive udbud og indkøb selvstændigt og koordinere med brugere, andre enheder og opgaver
 • er vant til at kommunikere på tværs af en kompleks organisation og håndtere mange interesser

Derudover er du

 • overbliksskabende – du ser dig omkring og ser helheder
 • resultatorienteret – du motiveres af at opnå gode resultater sammen med andre
 • struktur - du kan håndtere mange bolde i luften ved prioritering og personlig effektivitet
 • vidende – du sætter dig hurtigt ind i tingene og har blik for de vigtige detaljer
 • kommunikerende – du er engageret og har personlig gennemslagskraft og har godt humør

Afhængig af dit erfaringsniveau vil du måske indgå i at

 • udarbejde materiale til materieludvalg, de syv forvaltningers tværgående fora, sekretariat og stab
 • styre den overordnede indkøbsplan på tværs af enhederne

Vi tilbyder

 • flextidsordning med gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge inkl. spisepause
 • selvstændig opgaveløsning i et stærkt fagligt miljø, der altid ønsker at være på forkant af den faglige udvikling
 • tæt sparring med kolleger og chef i et uhøjtideligt og velfungerende arbejdsmiljø – præget af engagerede kolleger, der også kan lide at have det sjovt sammen i hverdagen

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Start den 1. august 2019 eller snarest derefter.

Arbejdssted er Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Materieludvikling, Islands Brygge i København S.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef Peter Gundelach på 2042 3851.

Søg via nedenstående link senest søndag den 23. juni 2019
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 26. juni 2019. 

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr. 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.