Udbud af totalrådgivning vedr. tre vejforbindelser i Tingbjerg

Offentliggjort:
24.11.2015, Kl
Frist:
14.12.2015, Kl
Københavns Kommune udbyder hermed i offentligt udbud efter tilbudsloven: Rådgivning af skitseprojekt for tre vejforbindelser i Tingbjerg

I indbydes hermed til at deltage i udbud vedr. rådgivning af projekt omhandlende tre vejforbindelser i Tingbjerg, som er udvalgt på baggrund af Byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum. Rådgivningen skal munde ud i et skitseprojekt, som består af alle tre vejforbindelser. Projektet skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget (TMU) medio 2016.

De tre vejforbindelser er:

A: fra Tingbjerg til Mørkhøj-kvarteret i Gladsaxe,

B: fra Tingbjerg via Vestvolden til Bystævnet i Husum samt

C: nordvendte ramper på Hillerødmotorvejen til Tingbjerg.

Materiale

Nedenfor findes det fulde udbudsmateriale ifm. tilbudsafgivelsen:

Bilag 1: Tilbudsformular                                                                                   
Bilag 2: Udkast til Rådgiveraftale
Bilag 3: Opgavebeskrivelse
Bilag 4: Tro og love erklæring

Supplerende orienterende materiale:

Bilag A: Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi                             
Bilag B: Notat - Sammenfatning af trafikberegninger                                          
Bilag C: Notat om prissætning af infrastruktur i Tingbjerg            

Bemærk at der løbende kan blive uploaded flere dokumenter på denne side i form af rettelsesblade eller andre meddelelser. Tilbudsgivere opfordres på baggrund heraf til at holde sig opdaterede om sidens indhold i tilbudsperioden.

Ansøgningsfrist/Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest mandag den 14.12.2015, kl. 12:00.

Hele udbudsmaterialet findes nedenfor