Udbud af reparation og vedligehold af Københavns Kommunes driftsmaterieller

Offentliggjort:
24.11.2017
Frist:
18.01.2018, Kl. 00.00
På denne side finder du information om udbud af reparation og vedligehold af Københavns Kommunes driftsmaterieller

Udbudsmaterialet

Det samlede udbudsmateriale, herunder udbudsbetingelser, særlige arbejdsbeskrivelser, udkast til delkontrakter mv., findes på denne side.

Informationsmøde

Københavns Kommune afholder den 13. december 2017 fra kl. 13.30 – 15.30 et informationsmøde.

Informationsmødet vil blive afholdt på adressen:

Københavns Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen

Islands Brygge 37

2300 København S

Mødelokale ”Ørestaden”

Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i informationsmødet, bedes tilmelde sig til advokat Rikke Munk Rye Andersen via e-mail: rra@horten.dk.

Der kan for hver tilbudsgiver maksimalt deltage 2 personer. Tilbudsgiver opfordres til ved tilmelding at give besked om antal personer, der deltager.

Spørgsmål til udbuddet

Alle spørgsmål til udbudsmaterialet skal rettes skriftligt til:

Advokat Rikke Munk Rye Andersen via e-mail: rra@horten.dk

Spørgsmål og svar vil blive besvaret og offentliggjort i anonymiseret form på denne side, hvilket tilsvarende vil gøre sig gældende for rettelsesblade med eventuelle ændringer til udbudsmaterialet.

Tilbudsfrist

Tilbud skal senest torsdag den 18. januar 2017 kl. 12:00 være Københavns Kommune i hænde på følgende adresse:

Horten Advokatpartnerselskab

Att. Advokat Rikke Munk Rye Andersen

Philip Heymans Alle 7

2900 Hellerup

Tilbud skal mærkes ”Udbud af reparation og vedligehold af Københavns Kommunes driftsmaterieller – må ikke åbnes i postmodtagelsen". Tilbud kan ikke fremsendes via e-mail.

Bemærk

Ordregiver har valgt at forlænge tilbudsfriten fra onsdag den 10. januar til torsdag den 18. januar. Baggrunden for fristforlængelsen skyldes, at det fulde materiale ikke har været tilgængeligt mellem jul og nytår grundet tekniske problemer.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.