Udbud af rammeaftale om adfærdsguider til Københavns Kommune.

Offentliggjort:
11.04.2021
Frist:
12.05.2021, kl. 12.00
Københavns Kommune udbyder hermed i offentligt udbud rammeaftale vedr. levering af adfærdsguider (i forbindelse med håndtering af Covid 19)

Det samlede materiale findes på Mercell, som er gratis at benytte for tilbudsgiver. Evt. spørgsmål kan stilles via Mercell, hvor også svar og evt. korrektioner kan tilgås. Udbud kan tilgås via nedenstående link.:

Find materialet om udbuddet her