Udbud af fotografaftale for Byggeri København

Offentliggjort:
11.09.2015, Kl
Frist:
20.10.2015, Kl
Byggeri København ønsker fotodokumentation af sine byggerier.

Byggeri København inviterer hermed din fotografvirksomhed til at afgive et tilbud på løsningen af nedenstående opgave:

Byggeri København ønsker fotodokumentation af sine byggerier. Byggeri København nybygger, tilbygger, ombygger og renoverer mellem 50 og 100 byggerier om året. Der er tale om kommunale ejendomme som for eksempel daginstitutioner, skoler, kulturhuse, administrationsejendomme, botilbud og fritidsfaciliteter. Fotoopgaven ligger spredt hen over året i takt med at byggerierne afleveres.

Byggeri København ønsker at indgå en rammeaftale med 3 fotografvirksomheder til at løse opgaven. Byggeri København vil tildele opgaven de tre virksomheder, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Idet byggerierne varierer fra mindre ombygninger i administrationsejendomme - over kunstgræsbaner og skøjtebaner - til større markante kulturhuse og skoler, ønsker Byggeri København at kunne bestille forskellige størrelse fotopakker hos fotografen:

Lille pakke: 4 billeder
Mellem pakke: 8 billeder
Stor pakke: 16 billeder

Byggeri Københavns projektleder for det enkelte byggeri aftaler fra gang til gang med fotografen, hvilken størrelse pakke man ønsker sig. Projektlederen fremsender ligeledes en bestillingsseddel, hvoraf det fremgår, om man ønsker sig specifikke motiver, for eksempel 2 facademotiver og 2 interiørmotiver.

Byggeri Københavns projektleder kan også aftale specialopgaver, som aftales fra gang til gang – ligesom honorar for specialopgaver aftales fra gang til gang.

Sammen med aflevering af billederne skal hver fotografvirksomhed også give et bindende tilbud på honorar for hver af de tre fotopakker – lille, mellem og stor. Vedhæftede tilbudsliste skal anvendes ved tilbudsgivningen.

Alle ydelser skal være indeholdt i tilbuddet, herunder kørsel mv. Man kan forvente, at størstedelen af opgaverne kan udføres inden for hovedstadsområdet. Man kan ikke støtte ret på det ovenfor angivne antal opgaver i et eventuelt aftaleforløb.

 

Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres via Byggeri Københavns elektroniske udbudssystem, Byggeweb, www.byggeweb.dk og findes ved at søge på TN909648.

Udbudsmaterialet rekvireres ved at logge på ovennævnte hjemmeside ved gratis at oprette en bruger og søge efter det pågældende udbud via TN909648.

Spørgsmål til udbudsmaterialets indhold skal sendes skriftligt via mail til nedenstående kontaktperson, Signe Thuesen. Svar på spørgsmål vil herefter skriftligt og i anonymiseret form blive offentliggjort via Byggeweb til samtlige tilbudsgivere, hvorfor Københavns Kommune opfordrer ansøgere til at holde sig orienteret her.

Ved tilbudsafgivelsen skal der fremsendes en tro- og love erklæring om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt gæld til det offentlige, jf. bek. af lov nr. 336 af 13. maj 1997. Hvis tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af deltagerne afgive en erklæring.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.