Udbud af driften af caféen i Valby Kulturhus

Offentliggjort:
15.11.2018
Frist:
19.12.2018, Kl. 12.00
Kultur- og Fritidsforvaltningen udbyder herved forpagtningen af cafédriften i Valby Kulturhus med overtagelse den 1. februar 2019.

Cafédriften udbydes for en periode af fire år med mulighed for forlængelse i yderligere to år, og kontrakten er gensidig uopsigelig i et år efter overtagelsen. Forpagtningskontrakten skal senest efter udløbet af de seks år genudbydes.

Forpagter har ikke fortrinsret ved en ny indkaldelse af tilbud efter de seks år. Dette tilbud vedrører kun forpagtningen af caféen i Valby Kulturhus.