Udbud af bygningssyn

Offentliggjort:
12.11.2015, Kl
Frist:
10.12.2015, Kl
Udbud af bygningssyn i Københavns Kommune

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Ordregiver (Københavns Ejendomme) udbyder hermed udførelsen af vedligeholdelsessyn og vedligeholdsplanlægning på Københavns Ejendommes bygninger samt udearealer og anlæg.
Vedligeholdelsessynet har til formål at sikre, at bygningernes arkitektoniske, brugsmæssige og tekniske tilstand opretholdes på den mest fordelagtige måde, samt at sikre at den energimæssige standard om muligt forbedres.
Synet skal udføres som visuelle registreringer og vurderinger af bygningers klimaskærm og indvendige overflader samt udearealer og anlæg.

Udbuddet forventes at omfatte ca. 2 000 000 m2 af kommunens bygninger med tilhørende udearealer og anlæg. Bygningernes alder og stand er varierende. Alle bygninger er beliggende i Københavnsområdet. Ejendomsporteføljen består hovedsageligt af administrationsejendomme, daginstitutioner, døgninstitutioner, kulturejendomme, pleje- og ældrecentre, skoler, idrætsanlæg- og haller mv.

Bygningerne forventes opdelt i kategorierne 1-5, hvoraf højeste vedligeholdsniveau vil være kategori 1. Bygninger kategoriseres blandt andet ud fra operativ betydning og totaløkonomiske overvejelser. De fem kategorier vil forventeligt være som anført nedenfor. Endelig kategorisering fastlægges i udbudsmaterialet.
Kategori 1:
— Bygningen fremstår meget velholdt.
— Strategien er planlagt forebyggende vedligehold samt genopretning af bygningsdele ved levetidsophør.
— Alle bygningsdele skal fremstå som nye, som velvedligeholdte.
Kategori 2:
— Bygningen fremstår velholdt.
— Strategien er planlagt forebyggende vedligehold samt genopretning af bygningsdele ved levetidsophør.
— Der kan forekomme tegn på vedligeholdsbehov på enkelte bygningsdele.
Kategori 3:
— Bygningen fremstår velholdt med mindre mangler.
— Strategien er planlagt forebyggende vedligehold for tekniske installationer og klimaskærm samt genopretning af bygningsdele ved levetidsophør.
— Der kan forekomme tegn på vedligeholdsbehov på en række bygningsdele.
Kategori 4:
— Bygningen fremstår med betydelige mangler.
— Strategien er genopretning ved skade, der hindrer anvendelsen eller ved levetidsophør.
— Der kan findes skader eller mangler på bygningsdele.
Kategori 5
— Bygningen fremstår nedslidt.
— Strategien er afhjælpende vedligehold.
— Der kan forekomme svære skader på bygningsdele. Bygningen må ikke udgøre en sikkerhedsrisiko.
Omfanget af vedligeholdelsessyn er forskelligt for de fem bygningskategorier, hvor der for kategori 1-3 ønskes en synsmanual, der omfatter klimaskærm, indvendige overflader samt udearealer og anlæg. For kategori 4-5 ønskes der en synsmanual, der alene omfatter klimaskærm. Niveauet for registrering vil fremgå nærmere af udbudsmaterialet. Kategori 1-3 forventes at udgøre op til 75 pct. af den udbudte ejendomsportefølje.
Det overordnede formål med opgaven er, at der etableres et økonomisk overblik over kommunens samlede vedligeholdelsesbehov over en 10-årig periode, og at der udføres detaljerede tilstandsregistreringer og prioriterede økonomiske vedligeholdsplaner for alle kommunens ejendomme.
Det vil fremgå af udbudsmaterialet, hvordan vedligeholdelsesaktiviteter skal registreres og afrapporteres.
Synene skal gennemføres i perioden fra kontraktindgåelse, forventet 1.3.2016, og frem til april 2017, hvor endelige rapporter for den udbudte portefølje skal foreligge.

Se hele bekendtgørelsen her:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399656-2015:TEXT:DA:HTML

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.