Udbud af Brobygning til uddannelse 2017

Offentliggjort:
15.03.2017, Kl
Frist:
19.04.2017, Kl
På denne side finder du Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens udbud om brobygning til uddannelse

Udbudsmaterialet

Du finder udbudsmaterialet med udbudsbetingelser, krav til ydelsen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens krav til kontraktvilkår samt yderligere bilag på denne side.
Alt udbudsmateriale er i pdf-format. Herudover er der også word-udgaver af de bilag, som tilbudsgiver skal anvende til at afgive tilbud og de bilag, som kan anvendes som led i tilbudsgivningen.

Spørgsmål om udbuddet

Tilbudsgivere kan stille spørgsmål til udbudsmaterialet.
Alle spørgsmål skal rettes skriftligt til Johan Kehler på:

udbud@bif.kk.dk

Tilbudsgiverne opfordres til at rette henvendelse til Ordregiver så tidligt som muligt og senest den 31. marts 2017 om eventuelle spørgsmål samt om fejl og uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet.
Svarene offentliggøres på denne side

Afgivelse af tilbud

Tilbuddet skal sendes eller afleveres til:

Københavns Kommune
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Att.: Johan Kehler
Bernstorffsgade 17. 1. sal
1577 København V.

Tilbuddet skal være mærket: "Tilbud på Brobygning til uddannelse – må ikke åbnes i posten". Kuverten skal være påført Tilbudsgiverens navn, adresse og kontaktperson.

Tilbudsfrist

19.04.2017, kl.13.00.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.