Udbud af beskyttet beskæftigelse, servicelovens § 103

Offentliggjort:
03.06.2021
Frist:
01.07.2021, kl. 12.00
Socialforvaltningen udbyder en aftale vedr. køb af 55 deltidspladser inden for beskyttet beskæftigelse med option på yderligere 15 pladser

Borgercenter Voksne og Borgercenter Handicap visiterer borgere til beskyttet beskæftigelse i medfør af servicelovens § 103. De to borgercentre udbyder i fællesskab en kontrakt lydende på 55 deltidspladser, med option på yderligere 15 pladser, hvor 2 deltidspladser skal kunne konverteres til en fuldtidsplads.

Målgruppen for beskyttet beskæftigelse, og dermed også det udbudte tilbud, er borgere under folkepensionsalderen med en betydelig nedsat kognitiv, psykisk og/eller fysisk funktionsevne. 

Borgerne har eksempelvis kognitive udfordringer grundet udviklingshæmning, sen udvikling, omsorgssvigt, medfødt og erhvervet hjerneskade, autisme mv. Ligeledes er der tale om borgere med psykiske vanskeligheder/sygdomme og misbrugsproblematikker. Derudover kan enkelte borgere have udadreagerende adfærd. 

Der kan også være tale om borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger. De fysiske udfordringer kan fx være lettere pareser (nedsat kraft i muskulatur/lammelser) i arme eller ben. 

På baggrund af den nedsatte kognitive, psykiske og/eller fysiske funktionsevne er borgerne umiddelbart ikke i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, hverken i aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 12-13. 

Leverandøren skal fokusere på at kunne tilbyde borgerne en arbejdsplads, der er sammenlignelig med det ordinære arbejdsmarked, men hvor der er plads til individuelle hensyn. 

Klik her for at gå til udbudsmaterialet på udbudsportalen Mercell