Udbud af beholderservice for Københavns Kommune

Offentliggjort:
17.02.2016, Kl
Frist:
29.03.2016, Kl
På denne side finder du information om udbud vedrørende beholderservice for Københavns Kommune

Du finder udbudsmaterialet med udbudsbetingelserne, kravene til ydelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen krav til kontraktvilkår samt yderligere bilag på denne side.

Kort beskrivelse af udbuddet

Udbuddet vedrører service af Københavns Kommunes samlede affaldsbeholdermasse. Den udbudte opgave omfatter udbringning, hjemtagning, klargøring og vedligeholdelse af beholdere og andet materiel, herunder vask og lagerstyring af beholderlageret.

Spørgsmål om udbuddet

Alle henvendelser om spørgsmål til udbudsmaterialet mv. skal rettes skriftligt til:

Mette Norengaard
E-mail: meno@cowi.dk

Spørgsmål og svar vil blive besvaret og offentliggjort på denne side. Rettelsesblade om eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive offentliggjort på denne side.

Informations- og spørgemøde

Der vil blive afholdt et informations- og spørgemøde torsdag den 25. februar 2016 kl.13.00-15.00 hos Affald og Genbrug, Islands Brygge 37, 2300 København S, hvor Kommunen vil orientere nærmere om udbudsforretningen. 
Alle interesserede kan møde op og få svar på eventuelle generelle og konkrete spørgsmål vedrørende udbuddet. På mødet vil indholdet af ESPD'en og fremgangsmåden ved udfyldelse heraf endvidere blive gennemgået. 

Interesserede, som ønsker at deltage i informations- og spørgemødet, kan forhåndstilmelde sig til Iben Carlsen på mail stampe@tmf.kk.dk senest onsdag den 24. februar 2016 kl. 12.00. Informations- og spørgemødet vil blive aflyst, hvis Kommunen ikke har modtaget tilmeldinger inden tilmeldingsfristen udløb onsdag den 24. februar 2016 kl. 12.00. 

Tilbudsfrist

Tilbud skal fremsendes eller afleveres til Ordregivers rådgiver på følgende adresse:

COWI A/S
Att.: Mette Norengaard
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Tilbud skal være COWI i hænde senest:

Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 12:00.