Udbud af analyse af spildevand som smitteopsporing af COVID-19 i Københavns Kommune

Offentliggjort:
23.04.2021
Frist:
25.05.2021, kl. 23.59
Københavns ønsker at indgå en rammeaftale om levering af analyser af spildevandet med henblik på smitteopsporing af COVID-19 i København

Den udbudte aftale indeholder ydelser om levering af analyser, hvor COVID-19 opspores samt udlejning af prøvetagningsudstyr. Rammeaftalen indeholder ligeledes en option om analyser af forskellige COVID-19 varianter.

Materialet er tilgængeligt på udbudsportalen Mercell via nedenstående link. Det bemærkes, at ovenstående tidsfrister kan være ændret grundet tidsfristsforlængelser. Eventuel opdatering af tidsplan sker kun på Mercell.