Enkeltværelser

Enkeltværelser i udlejers egen bolig er reguleret af boligreguleringslovens kapitel V. Efter reglen i § 31 kan huslejenævnet ændre lejen efter reglerne i lejelovens § 49, jf. § 47, stk. 2. Det er således udgangspunktet om det lejedes værdi, der er gældende. Lejen kan for sådanne lejemål indeholde alle forbrugsudgifter, som vand, varme og el. Hvis der skal ske særskilt betaling, skal det ske efter egnede forbrugsmålere og ikke kun efter et skønnet forbrug.

Læs mere om lejefastsættelsen for enkeltværelser i udlejers lejlighed.

Klubværelser

I klubværelser (værelser, hvor udlejer ikke selv bebor lejligheden, men lejeren deler køkken og bad med andre lejere) skal lejen fastsættes på grundlag af de samme principper som for ejendommens almindelige beboelseslejligheder. Se ovenfor.

Ejerlejligheder og andelslejligheder samt fremlejede lejligheder

Ejerlejligheder og andelslejligheder udlejet af ejeren samt lejelejligheder fremlejet af lejeren er omfattet af reglerne under punkt b. Lejen skal således fastsættes i overensstemmelse hermed med mulighed for undtagelser nævnt under punkt 1-3.

Læs mere om lejefastsættelsen for ejer- og andelslejligheder.

Læs mere om lejefastsættelsen for fremlejede lejligheder.