Hvad betyder det, at fleksjob er midlertidige?

Fleksjob er midlertidige og bevilges i en periode på op til 5 år. Når perioden er gået, skal kommunen vurdere, om du fortsat har ret til et fleksjob. Hvis du har det, kan du sagtens blive i det samme fleksjob.

Midlertidige fleksjob betyder derfor ikke, at du skal skifte fleksjob hver femte år, men at kommunen hvert femte år skal vurdere, om du fortsat har ret til et fleksjob.

Hvis du er over 40 år, har du efter det første fleksjob mulighed for at få et permanent fleksjob. Det kan være aktuelt, hvis kommunen vurderer, at du aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår. 

Hvordan bliver mit almindelige job til et fleksjob?

Hvis du er i arbejde, men ikke længere kan varetage dine arbejdsopgaver pga. en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne, har du mulighed for at komme i fleksjob (dette kaldes også fastholdelse). Ønsker du og din nuværende arbejdsgiver at oprette din stilling som et fleksjob, er det et krav, at du forinden har været ansat i stillingen i mindst 12 måneder og er forsøgt fastholdt under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår. Dette skal være dokumenteret skriftligt.

Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst – fx fordi du har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom.

Du skal desuden opfylde betingelserne for fleksjob skrevet her på siden.

 

Kan jeg være i fleksjob i min selvstændige virksomhed?

Efter en lovændring i 2013 kan du ikke få fleksjob som selvstændig virksomhed. Men jobcenteret kan give tilbud om støtte i form af tilskud i 5 år til personer, som driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Du skal have en varig og væsentligt nedsat erhvervsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed og udnytte din arbejdsevne fuldt ud i virksomheden. Før du første gang kan få tilskuddet, skal du have drevet din selvstændige virksomhed i et væsentligt omfang i mindst 12 måneder indenfor de seneste 24 måneder.

Hvis du bliver godkendt til støtte i form af tilskud til selvstændige erhvervsdrivende, kan du få et tilskud, der svarer til 133.062 kr. om året, som nedsættes med 30 procent af virksomhedens overskud og 30 procent af eventuel anden arbejdsindkomst. Tilskuddet vil dermed være fuldt aftrappet ved et overskud i virksomheden på ca. 420.000 kr. årligt.

Kommunen udbetaler hver måned 1/12 af det beregnede årlige tilskud til dig.

Det er kommunens rehabiliteringsteam, der beslutter om du kan få tilskud igennem ordningen. Det skal være dokumenteret, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat

 

Hvad skal en arbejdsgiver gøre for at få en person ansat i fleksjob?

Før du kan begynde i et fleksjob, skal jobbet godkendes af jobcentret. Arbejdsgiveren skal i den forbindelse give information om dine lønforhold og desuden også informere om, hvad en person i samme stilling som fleksjobbet ville få, hvis det var en fuldtidsstilling. Jobcentret kan ikke godkende fleksjobbet før, det har denne information, som skal bruges i beregningen af dit fleksløntilskud.

Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at hvis dine lønforhold ændrer sig, skal arbejdsgiver igen informere om ændringen, og hvad en person i samme stilling som fleksjobbet ville få, hvis det var en fuldtidsstilling. 

For at være sikker på at få alle oplysninger med brug gerne blanketten Blanket til oplysninger vedr. loft for fleksløntilskud.