Tværgående leder til aftenvagt på plejehjemmene Poppelbo og Lærkebo

Kan du skabe, udvikle og understøtte balance mellem vagtlagene ? Så er rollen som tværgående aftenleder på Poppelbo og Lærkebo måske noget for dig?  
 
Vores ledelsesstruktur tager afsæt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF) nye fælles ledelsesgrundlag, der bl.a. vægter 'Fra egen ledelse til fælles ledelse'.  
For os betyder det bl.a., at ledergruppen arbejder tillidsbaseret sammen, på tværs af vores tre organisationer, og at de synger samme ledelsesmelodi.  
 
Fra ledelse fra skrivebordet til ledelse på gulvet.  
For os betyder det, at lederne er der, hvor tingene sker, så medarbejdernes faglighed understøttes, og kompetenceudvikling er i højsæde til glæde for borgerne og det gode ældreliv. Det betyder altså ikke, at lederne deltager i det praktiske arbejde, men at de skiftevis og efter behov kan agere som togfører, fyrbøder og passager.  
 
Fra beslutninger ud fra tradition til beslutninger ud fra data.  
For os betyder det bl.a., at vi ikke løser kerneopgaven ud fra det, der virkede i går, men at vi hele tiden finder de bedste løsninger, baseret på både data og evidens.  
 
Fra proces mål til effekt mål  
For os betyder det bl.a., at vi hele tiden spørger os selv ”Hvilken effekt vil indsatsen / det vi yder give beboerne”, og på den måde sikrer vi stor brugertilfredshed og faglig stolthed hos medarbejderne.  
 
Fokusområder for din ledelse  
Du refererer til centerlederen, og du har en vigtig opgave i at sikre, at aftenen fungerer, så organisationen fremstår som en helhed, hvor beboerne og pårørende oplever sammenhæng og nærvær døgnet rundt.  
 
Du skal således indgå i et tæt makkerskab med centerlederen og den øvrige ledergruppe om at etablere, udvikle og understøtte en sikker og stabil drift. Stillingen indebærer, at du har en dagligdag på begge plejecentre.  
 
En vigtig opgave for dig vil bl.a. være at understøtte en kultur, som omsætter vores visioner og strategier til daglig praksis. Herunder at skabe et frugtbart samarbejde på tværs af vagtlag, opgaver, fag og kompetencer.  
 
Om dig  
Du har en sygeplejefaglig baggrund, meget gerne suppleret med en uddannelse i ledelse.  
 
Derudover vægter vi, at du:  
  • formår at drive ledelse baseret på tillid og delegering  
  • formår at holde fokus på, den effekt din ledelse og vores ledelse giver ude hos beboeren og dennes pårørende  
  • kan omsætte værdier til praksis  
  • har erfaring med at planlægge og lede forandringer herunder at skabe opbakning og konstruktivt medspil fra medarbejdere  
  • arbejder struktureret og er optaget af at sikre stabil drift   
Vi tilbyder:  
  • Et arbejde i en ambitiøs organisation med engagerede ledere og medarbejdere  
  • En organisation, hvor alle øvrige ledere i plejen har to planlagte aftenvagter om måneden  
  • Gode udviklingsmuligheder som leder på en stor arbejdsplads  
  • En vagtplan, hvor du har en dagvagt en gang om ugen på rullende hverdage   
Løn- og ansættelsesvilkår  
Stillingen som tværgående leder i aftenvagt er en fuldtidsstilling med weekendvagt hver 5. weekend. Løn ifølge gældende overenskomst samt forhandling.    
Ansættelsesstart den 1. juli 2018 eller efter aftale.  
 
Mere information 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos forstander Susanne Christensen på 2614 2015, og vi sender dig også gerne SUF´s nye samlede ledelsesgrundlag.   
 
Du kan forvente op til to ansættelsessamtaler, og indkaldes du til 2. samtale, vil der forinden være en mindre test.   
Til 2. samtale vil du også blive præsenteret for en aktuel case og en lille film, som taler ind i SUF´s Vision og Mission og ledelsesgrundlag.    
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 25. juni 2018
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.