Trykning af nyhedsbrev

Offentliggjort:
31.03.2015, Kl
Frist:
21.04.2015, Kl
På denne side finder du information om udbud vedrørende trykning af nyhedsbrev.

Du finder udbudsmaterialet med udbudsbetingelserne, kravene til ydelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen krav til kontraktvilkår samt yderligere bilag på denne side.

Spørgsmål om udbuddet

Alle henvendelser om spørgsmål til udbudsmaterialet mv. skal rettes skriftligt til:

Informationskoordinator Mette Ebdrup  
E-mail: metebd@tmf.kk.dk

Spørgsmål og svar vil blive besvaret og offentliggjort på denne side. Rettelsesblade om eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive offentliggjort på denne side.

Tilbudsfrist

Tilbud skal være Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde senest:

Tirsdag den 21.04.2015 kl. 12:00.

Ændringer af dokumenter

Ordregiver ønsker at gøre opmærksom på at enkelte billag er ændret.

Det drejer sig om billag C,E,F,G

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.