Trin 1 - Stiftende generalforsamling

Først skal I holde en stiftende generalforsamling, hvor I indkalder alle interesserede personer.

På den stiftende generalforsamling udpeges en bestyrelse på min fem personer, revisor og vedtægterne for jeres forening godkendes. Der skal under den stiftende generalforsamling tages referat, hvor det fremgår, at foreningen formelt er stiftet dags dato. Referatet underskrives af referenten og dirigenten.

Trin 2 - Konstituering af bestyrelsen

Afhængig af formuleringen i vedtægterne, skal I enten vælge poster som formand, næstformand og kasserer på den stiftende generalforsamlingen, eller konstituere bestyrelsen på det først bestyrelsesmøde.

Det er en god idé at lave en klar ansvarsfordeling, så alle er klar over, hvilke opgaver de har i bestyrelsen. Det kan også være en god idé at lave en bestyrelsesmappe, som indeholder vedtægter, referater, forretningsorden for bestyrelsen, årshjul og andre dokumenter, som bruges i bestyrelsesarbejdet.

Trin 3 - Ansøgning om godkendelse som aftenskole og tilskud

Nu kan I søge om at blive godkendt som aftenskole i Københavns Kommune samt om tilskud til jeres kommende aftenskoleaktiviteter. Kontakt aftenskole@kff.kk.dk og aftal et møde. På mødet vil vi tale om, hvilke aktiviteter, der kan søges tilskud til og I vil få udleveret et ansøgningsskema. 

I skal være forberedte på, at ansøgningen om godkendelse som aftenskole skal indeholde følgende:

Jeres ansøgning bliver vurderet af Folkeoplysningsudvalget, hvorefter I får svar. 

Trin 4 - Drift og oprettelse af CVR-nummer og NemKonto

Efter godkendelse skal aftenskolen have oprettet et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt tilskud.

Derudover anbefaler vi, at I læser guiden Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune, som fortæller nærmere om, hvordan man driver en aftenskole.