Parkeringsregler

Der gælder særlige regler for parkering med invalideskilt.

Få overblik over dine rettigheder.

Handicapbil

Du kan søge om støtte til køb af en handicapegnet bil, hvis du eller dit barn har en varig funktionsnedsættelse, der betyder, at du kun med stor vanskelighed kan fungere i det daglige uden bil.

Læs mere om dine muligheder for handicapbil

Handicapkørsel

Københavns Kommune kan tilbyde dig handicapkørsel, hvis du fx ikke er i stand til at bruge offentlige transportmidler.

Læs mere om betingelserne for handicapkørsel