Trafik og fremkommelighed

Politikker og indsatsområder inden for trafik.
Få overblik over Københavns Kommunes politik og strategier for cyklisme og find aktuel statistik og fakta.
I København arbejder vi løbende på at forbedre den kollektive trafik, der skal sikre byens passagerer en hurtig og effektiv rejse.
’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.
Det skal være nemmere, sundere og mere effektivt at bevæge sig rundt i København.
København tester løbende nye teknologier, der skal gøre trafikken mere sikker og smidig. Læs mere om byens satsning på ITS.
Københavns Kommune har opsat fem luftmålestationer for at blive klogere på byens luftkvalitet.
I København arbejder vi for at sikre en grøn og CO2-neutral kollektiv trafik til gavn for københavnerne og miljøet.
Københavns Kommune arbejder for, at flere delebiler i byen kan bidrage til mindre parkering og mindre trængsel
Flere indbyggere og nye arbejdspladser i København kræver gode trafikale forbindelser og en styrket infrastruktur.