Trafik og fremkommelighed

Politikker og indsatsområder inden for trafik.
Få overblik over Københavns Kommunes politik og strategier for cyklisme og find aktuel statistik og fakta.
I København arbejder vi løbende på at forbedre den kollektive trafik, der skal sikre byens passagerer en hurtig og effektiv rejse.
’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.
Det skal være nemmere, sundere og mere effektivt at bevæge sig rundt i København.
København tester løbende nye teknologier, der skal gøre trafikken mere sikker og smidig. Læs mere om byens satsning på ITS.
I København arbejder vi for at sikre en grøn og CO2-neutral kollektiv trafik til gavn for københavnerne og miljøet.
Københavns Kommune arbejder for, at flere delebiler i byen kan bidrage til mindre parkering og mindre trængsel
Flere indbyggere og nye arbejdspladser i København kræver gode trafikale forbindelser og en styrket infrastruktur.