Tovholder (chefkonsulent) for tilbagekøbsområdet i Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Genopslag

Vil du være vores nye tovholder (chefkonsulent) for tilbagekøbsområdet i Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune?
Vores gode kollega har fået nye, spændende udfordringer, og Kontoret for Selskaber og Rettigheder søger derfor en dygtig cand.merc.jur./cand.jur. – gerne med erfaring fra ejendomsområdet.

Du kommer til at indgå i et stærkt team i Økonomiforvaltningen, som beskæftiger sig med økonomiske rettigheder over fast ejendom, aftaleindgåelse mv. og opgaver i forhold til de selskaber, som Københavns Kommune er medejer af.

Arbejdsopgaverne omfatter i overvejende grad økonomiske og juridiske opgaver indenfor rettighedsområdet, og du bør have god talforståelse og gode formuleringsevner, ligesom det er en fordel, hvis du har kendskab til tinglysning.

Arbejdsopgaver kan være at

  • være tovholder for opgaverne på tilbagekøbsområdet (hvortil der bl.a. er knyttet to studentermedhjælpere)
  • klargøre/godkende tilbud om frikøb/udskydelse af kommunens tilbagekøbsrettigheder
  • sagsbehandle sager vedrørende kommunens privatretlige servitutter
  • udarbejde økonomiske og juridiske notater
  • udarbejde indstillinger og beslutningsoplæg til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
  • bistå vores eksterne advokater i forbindelse med retssager

Du får en travl hverdag med sagsbehandling, møder og forhandlinger med eksterne parter, rådgivere, mæglere, advokater m.fl.
Du bliver en del af et kontor, hvor den daglige omgangstone er uformel, og hvor videndeling samt sparring med erfarne kolleger bliver prioriteret højt.

Kvalifikationer
Du er uddannet cand.merc.jur., cand.jur. eller lignende. Vi forventer, at du er fleksibel, har stort engagement, har fokus på høj kvalitet i din opgaveløsning og kan håndtere en større sagsportefølje.

Vi lægger vægt på, at du er dygtig til at kommunikere i både skrift og tale. Ligeledes er det vigtigt, at du er grundig, har blik for detaljen og er løsningsorienteret.

Tidligere erfaring fra advokatkontor, finansiel virksomhed, kommune eller ministerium er en fordel.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat senest primo oktober 2021. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for akademikere ansat i kommuner med mulighed for forhandling i forhold til relevante kvalifikationer og anciennitet. Der er mulighed for at deltage i såvel intern som ekstern efteruddannelse. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inklusive frokost og flekstidsordning. Arbejdsstedet er Københavns Rådhus.

Mere information
Yderligere oplysninger om stillingen får du ved at kontakte kontorchef Per Justesen på 2673 2435 eller vicekontorchef Pia Mørkedal på 2157 1073.

Søg via nedenstående link senest lørdag den 14. august 2021
Vi forventer at afholde samtaler i uge 33.

Økonomiforvaltningen 
Økonomiforvaltningen er en af Københavns Kommunes syv forvaltninger. Vi arbejder for overborgmesteren, Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget og understøtter derved kommunale beslutningsorganer på højeste niveau. Sideløbende varetager vi de overordnede, koordinerende opgaver vedrørende kommunens økonomi, personale, fysiske planlægning, administration, beredskab, kommunikation og den generelle udvikling af byen. Vores mål er at fastholde og udvikle København som en af verdens bedste byer at bo i – og skabe øget vækst gennem viden, innovation og beskæftigelse.