Totalrådgivning og bistand til, VB 440 Frederiksholmsløbet, bro over Frederiksholmsløbet

Offentliggjort:
20.03.2015
Frist:
04.05.2015, Kl. 00.00
Information om udbud vedrørende teknisk totalrådgivning og bistand til, VB 440 Frederiksholmsløbet, bro over Frederiksholmsløbet

Opgaven

Der skrives kontrakt med ingeniør som totalrådgiver med arkitekt som underrådgiver da det er væsentligt for Københavns Kommune at broen i sit design og sin udtryksform er tilpasset de 2 kvarterer, Teglholmen og Enghave Brygge.

Broen skal forbinde de nye bydele Teglholmen og Enghave Brygge i Københavns Sydkvarter. Broen er ca. 90 m lang, med 2 vognbane a ca. 3,5 m, cykel og fortov i hver side hver på ca. 2,5 m, en gennemsejlingsbrede på min 15 m og gennemsejlingshøjde vil alt efter løsning være min 3 m og maks. 5,4 m i forhold til normal vandstand. Det er væsentligt at broens udformning indpasses i byrummet og at valg af materialer gør broen så driftsvenlig som muligt.  

I forbindelse med tilbuddet skal rådgiven omsætte sin arkitektoniske viden og erfaring og udarbejde 1 skitseprojekt for en fast bro og skitseprojektet vil indgå i evaluering ved valg af totalrådgiver. Efter tilbuddet skal totalrådgivere videre bearbejde skitseforslaget til dispositionsforslag og som efterfølgende skal politisk behandles af Københavns Kommune. Med udtagelse af den vindende totalrådgiver vil hver af de øvrige bydende totalrådgivere modtage et vederlag på en samlet sum kr. 75.000,-.

Spørgsmål om udbuddet

Alle henvendelser om spørgsmål til udbuddet mv. skal rettes skriftligt til:

Bent Napstjert
E-mail: cp2g@tmf.kk.dk

Bemærk at der løbende kan blive uploaded flere dokumenter på denne side i form af rettelsesblade eller andre meddelelser. Ansøgere opfordres på baggrund heraf til at holde sig opdaterede om sidens indhold i ansøgningsperioden.

Ansøgningsfrist

Ansøgning skal være Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde senest:

Mandag den 04.05.2015 kl. 12:00.

Materiale

Nedenfor ses det fulde udbudsmateriale ifm. prækvalifikationen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.