Totalrådgivning for ny skybrudspark ved Ryparken st.

Offentliggjort:
08.09.2015, Kl
Frist:
18.09.2015, Kl
Prækvalifikation til totalrådgivning iht. udbudsdirektivet i forbindelse med projektering af ny skybrudspark ved Ryparken st.

Der ønskes et Ingeniørfirma som totalrådgiver med landskabsarkitekter som underrådgivere i forbindelse med

projektering og udførelse af ny park ved Ryparken st. Parken skal være en rekreativ oase for de omkringboende

og samtidig være et skybrudsmagasin for op til 40.000 m3 vand. Der er tidligere udarbejdet en visionsplan

for parkområdet, som dog ikke vil danne baggrund for den videre projektering. Totalrådgivningen omfatter

bl.a. borgerinddragelse, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, projektopfølgning samt drift- og

vedligeholdelsesvejledning. Opgaven indeholder ligeledes en option på byggeledelse.

Opgavens økonomiske omfang estimeres til mellem kr. 4.000.000,00 og kr. 6.000.000,00.

 

Se vedhæftede udbudsbekendtgørelse for yderligere oplysninger.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.