Totalrådgivning for Frederiksholms Kanal, byrumsforbedringer

Offentliggjort:
27.03.2015, Kl
Frist:
24.04.2015, Kl
På denne side finder du information om udbud vedrørende totalrådgivning for Frederiksholms Kanal, byrumsforbedringer

Opgaven

Projektets formål er at skabe en attraktiv forbindelse fra Indre By til Havnen, og samtidig opgradere mulighederne for ophold langs vandet samt styrke fodgængerforbindelsen langs kanalen til havnen og det kommende Bryghusprojekt. Projektet vil vægte bevaring og styrkelse af eksisterende værdier og elementer, og der skal benyttes kendte elementer fra det københavnske byrum. 
For at skabe bedre bymiljø, og give gaden et visuelt og fysisk løft, kan der nedlægges op til ca. 80 parkeringspladser i projektet til fordel for mulighed for ophold og byliv. 
Der er ikke tale om en gennemgående renovering af gaden og dens belægninger, men om enkelte indsatser der skal styrke gaden som promenade og opholdsrum, og der skal fortsat være cykel og biltrafik i gaden fremover.  

Spørgsmål om udbuddet

Alle henvendelser om spørgsmål til udbuddet mv. skal rettes skriftligt til:

Dorte Petersen 
E-mail: zx54@tmf.kk.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningen om prækvalifikation skal være ordregiver i hænde senest fredag den 24.04.2015, kl. 12.00.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.